Bildet viser et forelesningsrom på Høyskolen Kristiania i Bergen. Studentene studerer Bachelor i markedsføring og salgsledelse. Studentene ser oppstilt opp på foreleseren som står helt i høyre i bildet.

— Det har vært en utvikling de siste årene, og det vil garantert være en fordel med en formell utdanning innen markedsføring og salgsledelse i fremtiden, sier Nils Høgevold, studieprogramleder i markedsføring og salgsledelse.

Har du en Bachelor i markedsføring og salgsledelse, har du et bredt spekter av jobber å velge blant. Det vil bli nye typer jobber og mer B2B (business to business) og denne utdanningen hjelper deg å være rustet for denne endringen.

— Det er i B2B-markedet du finner de mest spennende og best betalte jobbene, sier Høgevold.

Er du en «selger»?

Du må ikke være en «typisk» selger for å jobbe med markedsføring og salg, for det handler til syvende og sist om å skape verdi for kunden - og generere inntekter til bedriften du jobber hos. Slik markedet har beveget seg de siste årene, er det vel så viktig med riktig kunnskap og evne til å bygge relasjoner. Det er mange forskjellige egenskaper du kan ha for å oppnå suksess. I tillegg finnes det mye kunnskap og forskning om hva som skal til for å lykkes, og det er det vi tar for oss i dette studiet.

— Det er viktigere med riktig trening og opplæring enn hva slags personlighet du har. Det hjelper å like folk og være utadvendt, men de fleste kan lykkes innen salg og markedsføring, sier Høgevold.

— Det er minst like viktig å kunne lytte som å kunne prate, legger han til.

Studieprogramleder Nils Høgevold er engasjert i studentene, og har uteksaminert et tonn av gode markedsførere og selgere gjennom årenes løp.

Kunnskap er makt

Det er viktig å understreke at salg er et spennende fag som kan læres. Du trenger kunnskap om produktet eller tjenesten du jobber med. Du må skape en relasjon, og deretter selge relasjonen. Det vil bli viktigere med B2B i tiden fremover, og mange av de tradisjonelle salgsyrkene vil bli erstattet av ny teknologi.

Blant fagene i dette studiet har vi i dag digital forretningsforståelse og digitalt salg. Studieplanen oppdateres jevnlig slik at vi holder oss fremoverlent. Derfor har vi også noe vi kaller for «fagområdet fag» som vi per i dag ikke vet hva er, men som vi skal sørge for er det nyeste og mest relevante for studentene våre.

— Det blir feil at vi i 2019 bestemmer hva som er relevant i 2023, sier Høgevold. Vi sørger hele tiden for å fornye oss.

Attraktive studenter

Som eneste høyskoleutdanning i Skandinavia som kombinerer markedsføring og salgsledelse, er studentene på Høyskolen Kristiania svært attraktive i bransjen. Det er flere aktører som rekrutterer studenter underveis i studiene, slik at de går rett ut i jobb etter endt utdanning. Tidligere student Julie Amundsen hadde planer om å gå videre med masterstudier, men fikk et tilbud som Sales Trainee hun ikke kunne takke nei til.

— Jeg hadde aldri drømt om at jeg skulle få en så spennende stilling hos Atea, så det måtte jeg bare gjøre, sier Julie som i dag jobber som Account Manager for IT-leverandørselskapet.

Julie jobbet som butikkselger ved siden av studiene, og ble overrasket over hvor mye av det teoretiske fra skolen hun kunne ta med seg ut i jobbsammenheng.

— Det var veldig gøy å se hvordan alt henger sammen, og at teorien fungerer. Salgsdirektør i Visma, Kjetil Skeie, er blant dem som har rekruttert studenter fra denne studieretningen, og kommer til å fortsette med det i fremtiden.

— Vi har rekruttert talenter fra Høyskolen Kristiania til vårt Sales Trainee-program i en årrekke. Jeg er mektig imponert over både den teoretiske og praktiske kompetansen studentene fra skolen besitter, spesielt i forhold B2B-salg, løsningssalg, samt evnen til å utforske og lære som gir oss konkurransefortrinn i et marked med høy endringstakt.