Marthe Engejordet følger med mens en medstudent fotograferer

Marthe Engejordet studerer digital innholdsproduksjon på Fagskolen Kristiania.

– Evnen til å kunne skape engasjerende innhold til ulike digitale plattformer er en kompetanse veldig mange arbeidsgivere ser etter for tiden, mener hun.

Dette var noe hun la merke til da jeg skulle søke på jobb etter å ha fullført en bachelor i kunst og grafisk design.

– I klassen på digital innholdsproduksjon er vi folk fra hele landet med bakgrunn fra alt fra folkehøyskole og YouTube til journalistikk og medievitenskap. Det skaper rom for åpenhet og spennende idémyldring, forteller Marthe.

– En typisk studiedag hos oss består av å komme seg ut av klasserommet og skape innhold. Enten det er video, foto eller animasjon. Praktisk arbeid er det aller morsomste, for det er jo nettopp dette man forhåpentligvis skal jobbe med senere.

Les mer om årsstudiet digital innholdsproduksjon
Fire studenter ser på bildene de har tatt på et kamera

Samarbeid og oppgavefordeling

Første punkt i en workshop er idémyldringsfasen.

– Her er det rom for å komme med alt mulig av ideer. Her er vi ikke så nøye på at det du sier, er så fornuftig. Vi kommer med mange ideer før vi lander på en som funker, forteller Marthe.

Etter idémyldringen bærer det ut i den store verden utenfor klasserommet for å finne en lokasjon.

– I dette tilfellet tuslet vi bort til Oslo domkirke, hvor vi var omringet av vakre høstfarger og fint, naturlig lys. I starten ser vi nok ofte ut som en gjeng hodeløse høns, men med god gruppedynamikk klarer vi fort å fordele oppgavene og skape litt struktur. Utfordringene med oppgavefordeling ligger ofte i at rollene vi har i klassen, flyter litt mer inn i hverandre enn det kanskje ville gjort i en normal arbeidssituasjon, forklarer Marthe.

Hvem skal være skuespillere? Hvem skal filme? Hvem skal ha regi?

– I denne situasjonen oppsto det en litt uvanlig rolle, nemlig origamikunstner, som Jonas tok på strak arm.

Søk på et årsstudium digital innholdsproduksjon i Oslo eller Bergen her!
Et ark brettes til origami
Jonas tar rollen som origamikunstner på strak arm.

Se – test – vurder

Da rollene var blitt tydelig fordelt, ideen var på plass, og lokasjonen var vurdert og bestemt, kunne de komme i gang med selve filmingen.

– Samarbeid er også en viktig faktor. Som team vurderer vi bilder og klipp underveis for å se om budskapet kommer tydelig frem, sier Marthe.

Når de har alt vi trenger av opptak, går de opp igjen i klasserommet for å gjøre etterarbeid.

– Vi pleier alltid å presentere arbeidet mot slutten av workshopen for å vurdere styrker og svakheter i det vi har laget. Dette gir et godt utgangspunkt for læring og for å se hva vi kan forbedre neste gang. Noe som forhåpentligvis gjør oss godt rustet til neste oppgave og senere i arbeidslivet.

Marthe Engejordet står med en notatblokk

Balansering av to tankesett

I alle workshoper og oppdrag er det viktig å balansere kreativitet og effektivitet.

– Gjennom praktisk arbeid lærer vi som studenter hvordan vi kan være så kreative som mulig og samtidig følge et tidsskjema med en deadline, sier Marthe.

– I tillegg fokuserer vi på å ha det gøy, le masse og tørre å satse. Går man på trynet og ting ikke funker, ja, da ler vi litt sammen, og så lærer alle av det til neste gang.

Søk på et årsstudium digital innholdsproduksjon i Oslo eller Bergen her!