Foto av 4 mennesker i et kontorlandskap.

Fagskolen Kristiania har lenge jobbet aktivt for å endre rammevilkårene for fagskolestudentene, og har vært med i utbedringsarbeidet «Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg». Våren 2017 ble stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden – fagskoleutdanning» lagt fram, og den 25. mai 2018 vedtok Stortinget «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning». Loven trådde i kraft 1. juli 2018.

Mange positive endringer

For deg som ikke vil lese loven i detalj så kan vi fortelle at den nye loven har en rekke nye bestemmelser som gjør at du som fagskolestudent kan juble! Dette er de viktigste endringene:

  • Fagskoleutdanning får nå status som høyere yrkesfaglig utdanning.
  • Det innføres studiepoeng for alle fagskolestudenter med tilbakevirkende kraft til 1.8.2011.
  • Alle med fagskolepoeng på vitnemålet har nå rett til å få omgjort disse til studiepoeng (les mer om omgjøringen).
  • Lovfesting av studentorgan.
  • Høyskolen Kristiania har tidligere gitt fødselspermisjon til sine fagskolestudenter, men dette er nå en lovfestet rett.
  • Fagskolestudenter får rett til å være del av en studentsamskipnad. Dette betyr at våre fagskolestudenter i Oslo nå blir en del av studentsamskipnaden SiO, mens våre fagskolestudenter i Bergen blir en del av studentsamskipnaden Sammen. SiO og Sammen tilbyr en rekke tilbud og tjenester for studenter innen blant annet bolig og helse. 

Fornøyd rektor

Annelise Kiønig, rektor for Fagskolen Kristiania
Annelise Kiønig, rektor for Fagskolen Kristiania

Annelise Kiønig, rektor for Fagskolen Kristiania, er strålende fornøyd med vedtaket.

– Den nye fagskoleloven gir bedre rammebetingelser, og ikke minst bedre rettig​heter, for våre studenter. Dette danner et godt grunnlag for videre vekst og utvikling for Fagskolen Kristiania, forteller hun.