Med den nye fagskoleloven

«Lov om høyere yrkesfaglig utdanning» blir fagskolen definert som høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolestudenter får vitnemål med studiepoeng istedenfor fagskolepoeng fra 1. juli 2018. Alle tidligere fagskolestudenter som startet etter 1. august 2011, og som har vitnemål med fagskolepoeng, har rett til å få omgjort disse til studiepoeng. Dette koster 1000,-. Alternativt kan man laste ned rundskrivet fra Kunnskapsdepartementet som vedlegg til det originale vitnemålet.

Generell informasjon

 • Fagskolepoeng ble innført 1.8.2013 med tilbakevirkende kraft til 1.8.2011.
 • Alle tidligere fagskolestudenter som har vitnemål med fagskolepoeng har rett til å få omgjort disse til studiepoeng
 • Nytt vitnemål koster kr 1000,-
 • Frist for omgjøring av vitnemål er 31. desember 2020
 • Kostnadsfritt alternativ er å laste ned rundskrivet fra Kunnskapsdepartementet

Kostnadsfritt alternativ

I rundskriv fra Kunnskapsdepartementet av 6. juni 2018 stadfestes det at fagskolepoeng oppnådd fra fagskole frem til 1. juli 2018 er å forstå som studiepoeng. Rundskrivet kan lastes ned fra siden her og vedlegges ditt nåværende vitnemål.

Nytt vitnemål med studiepoeng

Om du ønsker å betale for nytt vitnemål går du fram på følgende måte:

 • Du sender oss originalen av ditt gamle vitnemål pr post
 • I tillegg må sendingen inneholde anmodning om nytt vitnemål, ditt fulle navn, nåværende adresse samt e-postadresse
 • Vår adresse er: Høyskolen Kristiania, Postboks 1190 Sentrum, 0107 Oslo – Att: Eksamen
 • Du får tilsendt faktura på kr 1000,- pr vitnemål på e-post
 • Du må sende e-post til eksamen@kristiania når du har innbetalt dette beløpet
 • Bestilling av nytt vitnemål regnes som fremsatt når gammelt vitnemål er mottatt hos oss og gebyr for utstedelse av nytt er betalt
 • Vi lager nytt vitnemål til deg med studiepoeng som sendes pr post
 • Vi makulerer ditt gamle vitnemål