Gutt som står foran plakat mens han holder smarttelefon i hånden sin.

«Den teknologiske bobla» er antageligvis et uttrykk du har hørt tidligere. Faglige studieledere på to av våre mastergrader i teknologi, Siri Fagernes og Tor-Morten Grønlibeskriver fenomenet som en voldsom etterspørsel i markedet etter folk med kompetanse. Siri Fagernes tror derimot ikke at det er en «boble», men at teknologi stadig infiltreres i nye bransjer og at dette er et resultat av etterspørselen på kompetanse. 

– For tiden er det mye snakk om at roboter vil overta arbeidsoppgavene våre. Disse studiene er eksempler på kompetanse som er vanskelig eller umulig å erstatte, forteller Siri.

Studenter og faglige forelesere på master i IT ved Høyskolen Kristiania.
Studenter og faglige forelesere på master innen IT ved Høyskolen Kristiania.

Fra master til EVRY

Kristine Sundt Lorentzen er tidligere student ved Høyskolen Kristiania. Hun tok en Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration og jobber i dag i EVRY som er et ledende nordisk IT-tjeneste- og programvareselskap. Kristine forklarer at hun valgte å ta en master etter en bachelorgrad på bakgrunn av at hun ønsket å være med på å forme alle deler av et produkt, og ikke kun utvikle løsningen.

– Først og fremst var det muligheten for å ta all den tekniske kunnskapen jeg hadde fått i løpet av bacheloren, og finne hvordan den best kan appliseres for å skape verdi i bedrifter og hos kunder. 

Hun ville derfor opparbeide seg kunnskap om ledelse, konsultasjonstjenester og andre liknende roller. 

– Jeg syntes også det var appellerende å lære mer om hvordan jeg kan bruke forskning og data som beslutnings- og vurderingsgrunnlag for produkter. Samtidig hvordan skillet mellom teknologi som er hype, og hva som faktisk skaper verdi.

Jente og robot ser på hverandre i et kontorlandskap.
Kristine Sundt Lorentzen og roboten Pepper på EVRY sine kontorer.

Ny innsikt med master innen IT

Faglig studieleder på Applied Computer Science, Tor-Morten Grønli, forklarer at på bachelornivå lærer man et knippe av verktøy. På den andre siden lærer studenter med masterutdannelse å evaluere verktøyene. Med en masterutdannelse vil studenten være med på å diskutere og velge i bedriften, samtidig delta i den faglige diskusjonen. Grønli forklarer at det er sentralt for studentene på Master of Applied Computer Science å kunne lage konkrete produkter. På denne måten kan de evaluere og gjøre seg erfaringer med hva som virker. Samtidig se på hvordan nye løsninger forholder seg til etablert teori.

– Hvis du personlig har litt høyere ambisjoner står du sterkere med en mastergrad enn med en bachelorgrad. Du vil ha mer breddekunnskap og være trent i å tilegne deg innsikt i nye områder. Med en masterutdannelse i teknologi vil man lære seg å bli selvstendig, kritisk og kunne vurdere en problemstilling. Ikke kun skape en problemstilling.

Roboten Pepper
Roboten Pepper

Motivasjon til videre studier

Kristine Sundt Lorentzen mener at det ikke nødvendigvis var høyere lønn eller bedre jobber som motiverte henne til å ta en master innen teknologi. Kristine følte etter endt bachelor at hun var en programmerer. Hennes jobb var å få en spesifikasjon for hva hun skulle lage, for deretter å lage det.

– Etter endt master følte jeg at jobben min var å lage teknologiske løsninger som løser ekte problemer. Nå gjør jeg alt fra å snakke med kunder, til å lage prototyper og implementere tjenester.

Nyhet høsten 2018

Master of Human-Computer Interaction er en nyhet fra og med høsten 2018. Fagernes forklarer at studiet tilbyr en unik tverrfaglighet mellom teknologi og design for å lage en komplett løsning.

– For å utvikle gode brukeropplevelser er det viktig å forstå både teknologien og menneskene som bruker den, og hvordan samspillet mellom menneske og teknologi fungerer best mulig. 

Fagernes forklarer at hun selv tok en master innen IT blant annet på bakgrunn av fleksibiliteten det ga.

– Masterutdanningen ga meg en annen fleksibilitet som jeg ikke kunne hatt ellers. Dersom man ønsker å jobbe med akkurat det man er interessert i vil en masterutdanning kunne være startskuddet på dette, sier hun.

Faglige studieledere på Master i IT Siri Fagernes og Tor-Morten Grønli.
Siri Fagernes og Tor-Morten Grønli.

Frihet i jobbhverdagen

Kristine trekker frem fleksibiliteten og alle mulighetene en masterutdanning innen teknologi på toppen av en bachelorgrad har gitt henne.

– Hverdagen min er variert i EVRY. Her jobber jeg med ny og spennende teknologi der jeg blant annet har fått muligheten til å jobbe med roboten Pepper. Hun kan fokusere på det som motiverer henne mest: å skape en god brukeropplevelse.

– Det som er det beste med å jobbe med teknologi i dagens marked er at ettersom alle markeder og alle bedrifter nå bruker teknologiske løsninger betyr det i praksis at jeg kan jobbe i hvilket som helst felt jeg vil.