Programmering-bransjen-Martin-Wedvich

Hvorfor valgte du spillprogrammering og programmering?

– Jeg har alltid likt gaming, men også hatt en sterk interesse for programmering. Spillprogrammering var en fin måte å kombinere de to på, og det var dét jeg ville studere. Jeg vurderte flere skoler, men syntes NITH (nå Høyskolen Kristiania) hadde det beste fagtilbudet og størst andel praksis, som ville gjøre meg klar for arbeidslivet etterpå.

Det var utrolig deilig å havne i et miljø med likesinnede!

Hvordan opplevde du studietiden?

– Jeg var nok en noe ... tja, utradisjonell student: for meg var det mer en transportetappe på veien mot jobb etterpå. Jeg brukte ikke veldig mye tid på studenttilværelsen, og hadde mesteparten av det sosiale livet mitt med venner og jobb utenom studiene. Men jeg trivdes godt i miljøet på høyskolen, og følte meg mer «hjemme» enn jeg noen gang gjorde på ungdomsskolen/videregående. Det var utrolig deilig å havne i et miljø med likesinnede!

Hva er egentlig industribachelor, og hvorfor bør man velge det?

– Industribachelor er en kombinasjon av studier og praktisk arbeidserfaring. Bacheloren utvides med et ekstra år (4 totalt), men til gjengjeld tilbringes 3 av semestrene i 100% stilling i selskapet man blir utplassert i. Man får praktisk arbeidserfaring som man kan skrive rett på CV’en, man bygger nettverk (både profesjonelt og sosialt), og man får en tjuvstart på karrieren som er helt unik i norsk sammenheng.

Jeg tror dét var den beste lærdommen jeg har hatt – at ingen forventer at man skal kunne alt når man er ny, og at det er helt greit å gjøre feil så lenge man lærer av dem.

Det er fire år siden du var ferdig med utdanningen din. Hva gjør du nå?

– Nå jobber jeg som Tech Lead i Avanade. Da jeg startet i Avanade var det som backend CRM-utvikler. Jeg ble tidlig kastet ut i problemstillinger som var helt ukjente for meg. Jeg fikk anledning til å gjøre noen ganske store (og kostbare!) feil, men ble godt ivaretatt og skjermet. Jeg tror dét var den beste lærdommen jeg har hatt – at ingen forventer at man skal kunne alt når man er ny, og at det er helt greit å gjøre feil så lenge man lærer av dem. Det har gitt meg den selvtilliten og tryggheten jeg trengte for å stikke hodet frem, ta stadig mer ansvar og gripe de mulighetene som har vært der – og skape egne muligheter der de ikke finnes fra før av!

Livet som utvikler består av mye mer enn bare koding!

Hva er dine arbeidsoppgaver? Kan du beskrive en typisk dag eller uke?

– I tillegg til tech lead-rollen på prosjekt er jeg avdelingsleder for UX-avdelingen vår i Norge, leder for Industribachelor-programmet i Avanade, og karriereveileder for flere av våre ansatte. En typisk uke går med til å sjonglere de forskjellige ansvarsområdene mine best mulig. 2-3 dager i uken brukes på prosjekt, hvor jeg som tech lead prøver å dele tiden min i 3 omtrent like store deler: Definere den tekniske arkitekturen av løsningen, følge opp og coache utviklingsteamet, og skrive kode selv. Selv da jeg «bare» var utvikler, brukte jeg mye mer tid enn jeg hadde forventet på samhandling: Statusmøter, workshops, presentasjoner for kunde, osv. Livet som utvikler består av mye mer enn bare koding! Siden jeg har så mange forskjellige roller er både ukene og dagene ganske uforutsigbare. Jeg synes det er spennende, og det passer meg fint.

Hva er det aller beste ved jobben din i Avanade?

– Det beste med Avanade er at jeg har fantastiske utviklingsmuligheter og alltid får støtte fra mine ledere til å ta initiativer – dersom jeg syntes noe virker spennende, enten det er en ny teknologi, noe innen rekruttering, salg eller sosiale arrangementer, får jeg støtte til å gjennomføre det dersom jeg kan beskrive hvorfor det er en god idé. Det er heller ikke noe hinder at man er ung eller ny i selskapet – «er du god nok er du gammel nok» som det ofte sies i fotball.

På hvilken måte forberedte studiene deg på arbeidslivet?

– Ettersom jeg gikk industribachelor i Avanade, kjente jeg systemet, teknologien vi arbeidet med, menneskene i selskapet og prosjektene/kundene som var aktuelle for meg når jeg skulle starte fulltid. Det er vel tilnærmet umulig å bli bedre forberedt enn det!

Hva var det beste med studietiden?

– Å fullføre! Jeg droppet ut av videregående fordi jeg var skolelei, så det var deilig å endelig bevise for meg selv at dette var noe jeg mestret.

Hva er ditt neste karrieremål?

– På lang sikt er målet mitt å bli toppleder i et selskap. Som neste skritt på veien dit ser jeg for meg en lederstilling enten på nordisk nivå eller i et av de andre landene vi opererer i for å skaffe mer internasjonal erfaring. En av fordelene med å jobbe i et stort internasjonalt konsulentselskap er at jeg har muligheten til nettopp dét.

Hva er dine beste tips og råd til studenter?

– Ta studiene på alvor – de færreste har relevant arbeidserfaring å vise til, og da er karakterkortet et av de eneste holdepunktene vi bedrifter har når vi skal vurdere søknaden deres. Og ha troen på dere selv når dere skriver søknad eller skal på intervju! Fokuser på det dere er gode på og ikke på det dere føler dere mangler. Ingen forventer at dere skal kunne alt når dere kommer rett fra skolebenken.