Hvilke opptakskrav er det på Høyskolen Kristiania?

På alle våre bachelorstudier kan du søke om studieplass på bakgrunn av generell studiekompetanse, delkompetanse, eller realkompetanse. Ved en del av våre Westerdals-studier er det dessuten et krav at man leverer en fullstendig opptaksprøve, eller møter til prøvespill og leverer et egenerklæringsskjemaFagskolestudiene har andre opptakskrav.

For at vi skal kunne godkjenne søknaden din må du sende oss dokumentasjon på at du har riktig kompetanse, for eksempel vitnemål fra videregående skole. Disse dokumentene laster du opp på «min side», som vi gir deg tilgang til i en egen epost etter at du har benyttet søknadsskjemaet vårt.

Merk: For at vi skal kunne gi deg plass på ditt studium må dokumentasjonen være lastet opp på «min side» innen 1. juli for bachelorstudier, 1. juli for fagskolestudier eller 15. juli for masterstudier.

Hvordan fungerer opptaket på Høyskolen Kristiania?

Som ny søker hos oss er det enkelte som synes det er tidlig å takke ja til studieplassen sin allerede i april. På Høyskolen Kristiania er søknadsfristen 15. april, men vi har også rullerende opptak. Det vil si at du har mulighet til å søke hos oss etter 15. april og helt frem til 1. september så lenge det fortsatt er ledige plasser på det studiet du ønsker å søke deg inn på.

Etter at du har sendt inn søknaden fra våre nettsider kan du få tilbud om plass. Dette tilbudet må du akseptere innen en gitt frist. I noen tilfeller kan vi utsette denne fristen noe, men du risikerer at studiet fyller seg opp da det er «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder.

To uker etter at du har takket ja til studieplassen har angrerett gått ut. Du forplikter deg da til en registreringsavgift på kr. 1.900, som går til å klargjøre deg som student hos oss. Husk at du selv er ansvarlig for å oppfylle alle opptakskrav innen dokumentasjonsfristen.

Har du takket ja til studieplass men vil avslutte kontrakten med Høyskolen Kristiania kan du gjøre dette med en skriftlig oppsigelse til opptakskontoret vårt innen 1. september uten å være pliktig til å betale semesteravgiften. Registreringsavgiften refunderes ikke.

Hva er forskjellen på bachelorstudier og fagskolestudier?

Rent teknisk er forskjellen mellom et bachelor- og fagskolestudium at en bachelor er et treårig studium og et fagskolestudium et toårig studium. Fagskoleløftet har gjort at også fagskoleutdanning gir studiepoeng. For å kunne videreutdanne deg til en master må man som oftest ha minst 180 studiepoeng.

Rent praktisk er forskjellen at en bachelor er mer teoretisk enn et fagskolestudium. På bachelorstudiene våre vektlegges praksis likt med teori som vil si at studiene bygges opp av 50% teori og 50% praktisk arbeid med oppgaver/prosjekter. Det stilles høyere krav til refleksjon med en tyngre teoretisk tilnærming enn på fagskolestudiene. Her må du i tillegg til å levere praktiske oppgaver i større grad også redegjøre for valgene dine akademisk.

Går du fagskole jobber du praktisk med fagene. Det er lite teori og mindre selvstudier og mer praktisk jobbing i grupper og individuelt i klasserom, med tett oppfølging fra de faglige. En dag på fagskolen er lagt opp til å være som en dag på arbeidsplassen og etter endt studie skal du inneha de verktøyene du trenger for å kunne gå rett ut i jobb innen ditt felt.

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og studere videre for å ta en internasjonal bachelorgrad, via vår samarbeidspartner Education Link. Kombinasjonen av en norsk, bransjeorientert fagskoleutdanning og en akademisk grad i utlandet gir deg en unik kunnskap og solid kompetanse. Du vil få en personlig og faglig utvikling, internasjonalt nettverk og ikke minst internasjonal erfaring og venner for livet.

Hva kan jeg jobbe som etter endt studium?

På informasjonssiden for hvert enkelt studium finner du en menyknapp som heter «karriere». Her kan du lese mer om hvilke jobbmuligheter studiet gir.

Har du andre spørsmål om hvilke jobbmuligheter en utdanning fra Høyskolen Kristiania gir, kan du snakke med en av våre rådgivere på karrieresenteret.

Er det mulig å jobbe og studere samtidig?

Våre studier er fulltidsstudier, men de fleste av våre studenter har tid til en deltidsjobb ved siden av. Det er godt for hodet, CVen og lommeboken å jobbe litt ved siden av, men det er viktig å ikke jobbe for mye. Man skal først og fremst studere. Enkelte av våre mastergrader går også på deltid, og er myntet på de som allerede er i full jobb.

Kan jeg utveksle, og hvor?

Mange av studiene på Høyskolen Kristiania tilbyr utveksling til spennende destinasjoner. Vi har samarbeidspartnere i mange land, og du kan lese mer om hvilke destinasjoner som tilbys ved å klikke deg inn på menypunktet «Utveksling» på hvert enkelt studium.

Er det obligatorisk oppmøte?

Dette avhenger av hvilket studium du går. På enkelte studieløp er det ikke obligatorisk oppmøte i undervisning, men på andre kan det være obligatorisk oppmøte i forelesninger og gruppetimer. Dette vil fremgå av emnebeskrivelsen.

For størst mulig læringsutbytte anbefales det å delta i undervisning uavhengig av om det er obligatorisk eller frivillig oppmøte.

Særlig på våre helseutdanninger vil det være vanskelig å komme gjennom uten å være tilstede på grunn av de høye kravene som stilles til praktiske ferdigheter. Praksis på Studentklinikken vår er obligatorisk. Det vil også fort gå utover dine medstudenter dersom du ikke møter opp i eksempelvis gruppearbeid.

Skoleåret starter med oppstartsuken Into Campus i uke 33. I oppstartsuken vil du møte mange andre nye studenter og bli kjent med dine klassekamerater. Det er selvfølgelig valgfritt om man har lyst til å delta, men vi anbefaler det på det sterkeste. Her vil du knytte nye bekjentskaper, både i din egen klasse og på tvers av studier.

Hvorfor får jeg en feilmelding ved registrering av søknaden min?

Noen opplever å få en feilmelding i søknaden sin idet de fyller inn sin informasjon. Problemet ligger som regel i at feltene «fornavn» og «etternavn» er fylt ut feil. Dersom man har flere navn, mellomnavn, eller etternavn skal kun ditt siste etternavn skrives i feltet «etternavn». Altså vil fornavn og det første etternavnet føres i feltet «fornavn».

Unntaket er dersom etternavnet inneholder bindestrek, som gjør at begge etternavn skal fylles i feltet «etternavn».

En huskeregel er at navnet ditt skal fylles inn slik det står i passet ditt.

Får jeg støtte fra Lånekassen, og hva heter studiet hos Lånekassen når jeg søker lån og stipend?

Alle våre studier er offentlig godkjent av NOKUT og gir deg rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen (inkl. skolepenger). Du kan dermed søke støtte til å betale deler av semesteravgiften, i tillegg til vanlig studiestipend.

Du må selv kontakte Lånekassen direkte for å få vite hvor mye du kan få i lån og vi anbefaler deg å søke så fort som mulig. Vær oppmerksom på at vi ikke tar forbehold om at du får støtte fra Lånekassen.

Vi anbefaler at du tar en titt på Støttekalkulatoren til Lånekassen. Denne vil kunne gi deg en pekepinn på hva du potensielt kan få i stipend og lån.

Om du ikke skulle få støtte, eller om det er lang saksbehandlingstid hos Lånekassen, er du fortsatt pliktig til å betale semesteravgiften i henhold til studiekontrakten.

Hva studiet heter hos Lånekassen når man søker om lån og stipend, finner du i oversikten her

Hvordan ser en vanlig studiehverdag ut?

En vanlig skoledag for en bachelorstudent ved Høyskolen Kristiania kan bestå av tre timer forelesning. Det er forelesninger 3-4 dager per uke og du kan medregne ca. 12-15 forelesningstimer per uke. Resten av uken er satt av til egenstudier der du disponerer tiden fritt. Westerdals-studenter har oftere intensive prosjekt- og produksjonsdager og -uker, der man løser oppgaver individuelt eller i team.

Mange velger å jobbe i grupper, mens andre trives best alene. Flere av studiene våre har både gruppeoppgaver og individuelle oppgaver i et emne, der hver karakter sammen utgjør karakteren du får i emnet.

Leser du best hjemme, på skolen eller på café er helt opp til deg selv å avgjøre. Skolen har mange små leserom, noen lesesaler og store fellesområder hvor du kan sitte.

For studenter på helsefag består mye av studiehverdagen av en blanding mellom teori og praksis på skolens studentklinikk, på ernæringskjøkkenet eller i treningsfasilitetene. Undervisningstimene består av både praksis og diskusjon.

For fagskolestudenter kan det medregnes noe mer tid på skolen, og dagene er litt lengre enn på bachelorstudier. Det er mindre teori på fagskolen, og det aller meste av undervisningen gjennomføres praktisk med hjelp fra lærer. Du jobber mye med prosjekter, enten alene eller i grupper.

Her består undervisningen hovedsakelig av innleveringer som blir vurdert. På denne måten har du mulighet til å bygge deg opp en fin portfolio, som senere kan vises til fremtidige arbeidsgivere.

Da håper vi at du har fått svar på noen av spørsmålene du kanskje selv også lurer på. Er det andre ting du lurer på om våre studier, kan du ta kontakt med våre studentambassadører.

De er på plass gjennom hele sommeren, både på telefon, på chat og på epost.