Studerte livsstilsendring og folkehelse - portrett av Karoline Innerud

Hvorfor valgte du å studere livsstilsendring og folkehelse?

– Før jeg fant denne bachelorutdanningen studerte jeg et vidt spenn enkeltemner på UiO innen helseledelse og samfunnsgeografi. Jeg forsto at jeg trengte å finne noe i midten, som tok skrittet ut av helsesektoren, og inn i bredden av befolkningen. Da fant jeg folkehelse.

Hva jobber du med i dag?

– Jeg jobber som prosjektleder for flere utviklingsprosjekter i Trøgstad kommune, samtidig som jeg skriver masteroppgave i folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

– Jeg jobber hovedsakelig med medvirkningsprosesser. De prosjektene jeg jobber mest med er å etablere et bibliotek og aktivitetshus, og restaurere et torg.

– Medvirkningsprosessene handler om at befolkningen skal få være med, og bestemme hvordan aktivitetshuset og torget skal bli. Alt for ofte dukker det opp parker eller offentlige rom som ikke er tilpasset til de som bruker hverdagen sin der. Mye av tiden går derfor til å lytte og prate med folk, ta med meg innspill og ideer, og skape resultater basert på det.

– Det er viktig for meg å være ute av kontoret og møte folk i bygda, og høre hva befolkningen ønsker. Sikre at de som ikke hever stemmen høyest i et møte også får lov til å si sin mening.

Beskriv en typisk dag eller uke?

– Ingen dager er egentlig like. I dag skal jeg på et møte om stedsutvikling. Kommunen jeg jobber i samarbeider med fire andre kommuner. Jeg skal sikre at innbyggerne i kommunene har tilgang til tjenester og blir ivaretatt.

Å utvikle områder der mennesker lever livene sine er utrolig givende

– Deretter skal jeg forberede et foredrag, som jeg og en kollega skal holde på kommunens Seniorkafé, om et nytt bibliotek og aktivitetshus, som åpner i år. Derpå blir det prosjektrapportering, og så avslutter jeg kvelden med et åpent møte for kommunens frivillige, lag og foreninger. Hektisk, men himla gøy!

Hvilke karrieremuligheter har du?

–Det beste og det verste med folkehelse er at det er et så bredt felt. Man må finne det man synes er mest interessant! Å snakke om kosthold og fysisk aktivitet synes jeg er kjedelig, men å utvikle områder der mennesker lever livene sine er utrolig givende.

Se alle våre helseutdanninger

– Jeg jobber med samfunnsutvikling og skriver master om folkehelse i arealplanlegging, så jeg har spisset min kompetanse i retning av samfunnsplanlegging. Karrieremulighetene er mange, spesielt innenfor offentlig sektor eller konsulentfirmaer.

Har du noen tips til studentene?

– Jeg hadde aldri fått jobben min uten praksisplassen. Jeg fikk utredet en rapport for Østfold fylkeskommune, som ga meg en fot innenfor.

– Mitt viktigste tips er å stikke seg frem, og forstå at folkehelsearbeid strekker seg langt utover frisklivssentraler, og det å være folkehelsekoordinator. Les stillingsannonser nøye, og tenk over hvilken kunnskap du sitter med. Fortell bedriftene hva du kan tilby, og ikke minst hvorfor, det er nyttig for dem å ha deg med på laget.

Bilde av helsepersonell som påfører en oksygenmålermaske på en pasient.

Vil du studere livsstilsendring og folkehelse?

Med en bachelor i livsstilsendring og folkehelse kan du jobbe med blant annet kosthold og planlegging av folkehelsetiltak i offentlig og privat sektor. På bachelor i livsstilsendring og folkehelse lærer du å planlegge, organisere, lede og evaluere forskjellige folkehelserelaterte prosjekter.
Les mer og søk i dag