Førsteamanuensis Ranvir Rai.

Førsteamanuensis Ranvir Rai jobber på Institutt for kreativitet og innovasjon, og har forsket på disruptive innovasjoner. 

Disruptive innovasjoner er tjenester og produkter som utfordrer eller utkonkurrerer dagens løsninger. Eksempler er blant annet Spotify, som endret hvordan man hører på musikk, og Netflix som utfordret den lineære tv-bransjen. Begge disse eksemplene endret inntektsmodellen til underholdningsbransjen.

– Virkeligheten vi beveger oss inn i er at vi må innovere i mye høyere takt enn tidligere. Og her er det mange virksomheter som ikke evner å se hvordan endringer i brukerbehov er over tid. Dessverre er det altfor mange som ikke har god nok forståelse av eksisterende forbrukeratferd og hvilke vaner de har fått gjennom eksisterende løsninger. De legger for mye vekt på hva deres mest kresne brukere sier de vil ha, og det kan gi feil grunnlag å innovere på, sier Rai til E24. 

Derfor lykkes innovasjonene

Ranvir mener at en av grunnene til at flere innovasjoner ikke lykkes er at det innoveres med bakgrunn i en problemstilling som ikke er relevant eller viktig nok for brukeren. I forskningen hans fulgte han blant annet to innovasjonsprosjekter:

Ett som ikke lykkes spesielt godt, og ett som ble en suksess. Suksessen var en elektronisk pilledispenser innført i Sarpsborg kommune, som hjelper brukere til å ta medisinen sin selv, fremfor ved hjelp av hjemmesykepleien. 

I motsetning til tidligere, der hvert tredje hjemmehjelpsbesøk skjer for å hjelpe pasienter med å ta medisinen sin, sparte nå Sarpsborg kommune penger. Helsepersonellet fikk også frigjort sårt tiltrengt tid til brukere med mer komplekse diagnoser.

Studien viste også at pasientene selv ble lykkeligere ved hjelp av pilledispenseren. Grunnen til at dette prosjektet lyktes, var at også helsepersonell og familie ble hensyntatt i utformingen av produktet, mener Rai, og påpeker at god teknologi i seg selv sjeldent er nok.

– Virksomheter må tørre

– Flere virksomheter må tørre å utvikle løsninger som er «gode nok» i tradisjonell forstand, men samtidig innfører nye fordeler ved at de er enklere i bruk, mer tilgjengelige eller rimeligere. Når slike løsninger blir bedre på tradisjonelle områder over tid, og samtidig erstatter eksisterende løsninger, så kan man oppnå en disruptiv effekt, forklarer Rai.