Fredrik studerer markedsføring
Med bare 22 studenter i klassen får vi tett og god oppfølging fra våre forelesere.

Hvorfor valgte du å studere markedsføring?

Det falt naturlig for meg å velge dette studiet, fordi jeg har tre års erfaring med media fra videregående skole. Jeg søkte hovedsakelig fordi jeg ville få mer faglig innsikt på feltet. Jeg fikk opp øynene for Høyskolen Kristiania på en utdanningsmesse, og da jeg fant ut at skolen har et veldig godt læringsmiljø og nye og moderne lokaler var ikke valget vanskelig.

Hva liker du best med studiet?

Med bare 22 studenter i klassen får vi tett og god oppfølging fra våre forelesere. Det skaper også et optimalt læringsmiljø og nærhet mellom alle i klassen. Sammenlignet med andre skoler som har hundrevis av studenter i forelesningssalen, faller dette helt klart i smak!

Våre dyktige forelesere stiller med bred erfaring fra næringslivet, noe som hever standarden på undervisningen. De deler mye av sin egen erfaring, heller enn å følge pensum slavisk. Ikke minst tror jeg at vi studenter kommer til å skille seg ut i jobbmarkedet etter endt utdanning.

Undervisning i Bergen

Hvordan ser en vanlig studiehverdag ut for deg?

Studiehverdagen består gjerne av en til to forelesninger per dag, gjerne fra kvart over åtte til halv tre. Deretter er det selvstudie eller jobbing i kollokviegrupper. Jeg liker variasjonen mellom forelesningstidene for dette gir økt fleksibilitet med tanke på trening, turer og venner.

Hva synes du om studentmiljøet på skolen?

Jeg er svært godt fornøyd med studentmiljøet på skolen, mye på grunn av Studentunionens utvalg av arrangementer og engasjement.

De sørger for at vi kan delta i alt fra idrettslag til skoleball. Som tidligere nevnt synes jeg også at de små klassene bidrar til et svært godt studentmiljø.

På tur i Bergen

Hvorfor valgte du å studere i Bergen?

Jeg kommer fra Stavanger, og Bergen er dermed en nærliggende by. At jeg valgte å studere her i Bergen er jeg veldig glad for. Byen er lett å navigere seg frem i og byfjellene byr på fine friluftsturer, noe jeg benytter meg godt av. Kort sagt kan jeg si at Bergen er en topp studentby!