Trine Steenstrup Yggeseth_ Comfort hotel
En av oppgavene Trine har jobbet med underveis har vært utformingen av et nytt Comfort-hotel i Karl Johans gate i Oslo.
Trine Steenstrup Yggeseth
Studiet er med på å forme fremtidens interiørarkitekter

Hva er det mest spennende med å studere?

Det morsomste er utfordringene ved hvert prosjekt, som aldri er like. Gjennom hardt arbeid og gode medstudenter får man lønn for hardt arbeid. Det morsomste med å studere interiør er derfor å se progresjon man har gjennom hvert emne og semester. Det som virket umulig å lære og forstå det første året sitter nå i fingerspissene. Noe av det beste med interiørstudiet er at lærene legger opp til at vi kommer i kontakt med fagmiljøer hvor vi får muligheten til å skape oss et nettverk. Blant annet blir vi sterkt anbefalt å dra på Designers Saturday, en messe hvor ledene skandinaviske og internasjonale produsenter er invitert til å vise siste nytt med utsilinger og sosial mingling.

Hvorfor valgte du å studere interiør?

Det er flere grunner til at jeg valgte Bachelor i Interiørarkitektur ved Høyskolen Kristiania. Selv har jeg en stor interesse for kreative prosesser, og hvordan man kan forme rom og gjenstander rundt menneskers liv og handlinger.

Gjennom teori og praksis ønsket jeg å få faglig kompetanse og verktøy som jeg kan benytte meg av når jeg kommer ut i arbeidslivet.

Studiet bygger på elementer fra historie, sosiologi, markedsføring, design, prosjektstyring, samfunn og miljø. Denne kombinasjonen var helt ypperlig for meg. I tillegg stiller man sterkere med en bachelorgrad når man skal søke jobb.

Har du noen eksempler på en oppgave som er typisk for interiørstudiet?

Studiet er i stor grad bygget opp etter avsluttende emner underveis i hvert semester. Det er typisk at et semester består av to emner med teori og to praktiske studiokurs, hvor tilegnet kunnskap skal anvendes. Typisk for oppgavene i studiokursene er at det skal utformes en ny designløsning til en oppdragsgiver, derfor er det viktig med research og kunnskap om kundens behov og ønsker. Det er også typisk for oppgavene at det produseres tegninger, nye konsepter, material og produktcollager.

Et av de emnene jeg husker best er emnet Bærekraftighet og økonomi.

Denne oppgaven gikk ut på å designe et resepsjonsområde, standard hotellrom og HC-rom for oppdragsgiveren Comfort Choice og deres nye hotell i Karl Johan. I dette prosjektet ble jeg svært fornøyd med konseptcollagen og de konseptbærende elementene ved oppgaven, i hovedsak den sosiale sittetribunen omkranset av en plantevegg.

Du har jobbet med praksis i en periode nå. Hva gikk det ut på?

Som en del av studieopplegget legger Høyskolen Kristiania til rette for at noen kandidater i femte semester kan ha praksis hos en bedrift, for eksempel hos et arkitekt- eller interiørarkitekt kontor. Selv fikk jeg praksis hos Scenario Interiørarkitekter AS, hvor jeg fikk et unikt innblikk i arbeidshverdagen til interiørarkitekter og hvordan den profesjonelle praksisen fungerer. I perioden fikk jeg blant annet delta på aktiviteter som befaring, møter, kundepresentasjoner og utarbeide tekniske tegninger og designforslag. Ekstra spennende var det at jeg fikk delta i tv-produksjonen Superoppasserne på Tv 3.

Hva synes du om en slik praksisordning underveis i studiet?

En praksisordring undervis i studiet er med på å bidra til et mindre gap mellom skole og arbeidsliv.

Man får nye innsikter i arbeidslivet som man ikke kan erfare på skolebenken. Praksisordningen gav meg muligheten til å prøve ut de ferdighetene jeg hadde tilegnet meg seg så langt i studiet, man får i tillegg se hva som er viktig og hva som bør prioriteres.

interioroppgave2

Har du noen planer om hva du skal bruke utdannelsen til når du er ferdig?

Etter endt utdanning ønsker jeg å søke på master, enten i Norge eller i utlandet. Senere er drømmen å jobbe på et arkitekt- etter interiørarkitektkontor, og med tiden å etablere egen bedrift med medstudenter jeg har jobbet nært med underveis i studiet.

Det finnes mange utdanninger innen interiør. Hvorfor skal man velge Høyskolen Kristiania?

Studiet er lagt opp slik at man som student blir godt forberedt på arbeidslivet. Studiet er med på å forme fremtidens interiørarkitekter, hvor det er en satsing på å gi en reell forståelse av interiørarkitekturfaget og bærekraftig- og inkluderende design. Kunnskap som bransjen og markedet etterspør.

Hva er de beste rådene du vil gi til unge studenter som ønsker å jobbe med interiør?

Det er viktig å være klar over at man ikke skal designe etter sine egne ønsker, men at man designer for en oppdragsgiver.

Man får gjennom studiet lært viktige data og kommunikasjonsverktøy, som for eksempel ArchiCAD og Adobe.

Bruk tiden du har til rådighet på å lære deg de ulike verktøyene, de er viktig å beherske. Alle råd og lærdom du får underveis bør ikke undervurderes da det er en grunn til at de er en del av studiet. I tillegg vil jeg si at det å jobbe sammen med medstudenter gir et mye større faglig utbytte enn å jobbe alene, sammen kan man feile og prøve, erfare og lære. Ikke være redd for å dele ideer og vær nysgjerrig!