I en verden som alltid forandrer seg, handler det om å være villig til å forbedre seg.

På Kristiania har vi over 100 års erfaring med å gi studentene, arbeidslivet og samfunnet det de trenger.

Utdanning
med tradisjon
for forandring

Med innsikt fra egen forskning bidrar vi aktivt til forandring og nytenkning i samfunnet. Vi kjenner arbeidslivet og har alltid gjort ting annerledes, både når det kommer til hva du kan lære og hvordan du lærer det.

Vi formes av studentene våre og tiden vi lever i

Vi som utdanner og forsker, må også vite hva samfunnet, arbeidslivet og studentene våre faktisk trenger og er opptatt av. Vi endrer oss, i takt med tiden og i samspill med omverdenen. For på Kristiania vet vi at forandring er normalen, og en mulighet til å gå nye veier, tenke annerledes og jobbe smartere enn man har gjort før.

Kristiania lytter til studentene. Derfor scorer vi historisk sett høyest i landet på studenttilfredshet i Studiebarometeret.

Vi vil at våre studenter skal lykkes. Derfor har vi et eget karrieresenter som bistår studentene på veien mot deres første jobb.

Over tre millioner mennesker har fått sin utdanning fra oss. Kristiania har det bredeste utdanningstilbudet fra fagskole til doktorgrad.

Utdanning er ferskvare. Derfor tilbyr vi hundrevis av emner på nett, slik at du kan holde deg oppdatert.

Font
Font
Eye glass accessory, Vision care, Hair, Glasses, Head, Eyewear, Rectangle, Font

Vi er tett på arbeidslivet

Vi vet at noen ganger utvikler arbeidslivet seg fortere enn fagene, og at studentene noen ganger utvikler seg fortere enn arbeidslivet. Det er derfor vi gjør arbeidslivet til en del av utdanningen, gjennom hvordan vi jobber, forsker og studerer. Det er det som er grunnen til at våre studenter stiller ekstra forberedt til livet etter studiene.

8 av 10 får relevant jobb etter bachelorgrad. 10 av 10 får relevant jobb etter mastergrad.

Vi lytter til arbeidsgiverne og tilpasser oss deres behov. Slik lager vi bro mellom utdanning og arbeidsliv.

Alle våre studier har gjesteforelesere fra arbeidslivet. Deres erfaring former studiene og måten vi underviser på.

Internasjonal erfaring gjør studentene  relevante. Derfor har vi 120 internasjonale partnere ved andre universiteter og høyskoler.

Material property, Font
Font

Vi setter praksis like høyt som teori

På Kristiania mener vi at både teori og praksis er viktig. Det er faktisk ikke alt du bare kan lese deg til. For å forstå verden, må du være en del av den. Få erfaring, gjøre jobben sammen med dem som kan den, og bruke teorien i praksis. Vår forskning og undervisning er tett koblet med arbeidslivet, derfor tilbyr vi også praksis som en del av de aller fleste utdanningene.

Ved Kristiania vet vi at praksis er viktig. Hvert år velger om lag 1000 studenter praksis i en relevant bedrift som en del av utdanningen.

Erfaring er inkludert i utdanningen. Derfor sier bransjene at de fungerer i jobb fra dag én.  

Hos oss får du også erfaring med de samme verktøyene og programvaren som venter deg i arbeidslivet – det gir deg et fortrinn.  

Vi forsker sammen med arbeidslivet, og alle våre studenter jobber med oppgaver hentet fra ulike bransjer.

Gesture
Space bar, Input device, Personal computer, Rectangle, Peripheral, Netbook, Gesture, Font, Line
Våre fagområder
 – Vi ønsker mer forskning som bidrar til å løse våre store samfunnsutfordringer,
sier rektor ved Kristiania, Trine Johansen Meza.

Hvordan er det å være student på Kristiania?

Les mer om studentmiljø