Master - Samlingsbasert

Erfaringsbasert master i Cyber Security

Denne erfaringsbaserte mastergraden gir deg kompetanse innen analyse og forståelse av trusselbilder.

Studiested
Samlingsbasert
Mulig grad
Master
Studiepoeng
90
Gjennomføring
Deltid
Språk
Engelsk
Opptakskrav
Pris
Se pris per emne
Programbeskrivelse
Bildelenke til veiledningsside.

Spørsmål om studiet?

Masterprogrammet i cybersikkerhet er utviklet for deg som har erfaring innen cybersikkerhet. Programmet vektlegger analyse og forståelse av trusselbilder, samt implementering av bransjestandarder i industri- og organisasjonsprosesser.

 • Tilbudet består av en rekke emner. Du kan velge om du vil ta ta enkeltemner som en videreutdanning eller å sette dem sammen til en mastergrad.
 • Studiet tilbys på deltid og er samlingsbasert. Det er derfor enkelt å kombinere med jobb og privatliv. Slik kan du også bygge nettverk samtidig som du øker egen kompetanse. 

Hva lærer du?

Masterprogrammet dekker følgende emner:

 • sikker programvareutvikling og skytjenester: En enorm mengde IKT- og OT-løsninger har flyttet til skybaserte tjenester. Det siste tiåret har hele bransjen endret sin tilnærming
 • operasjonell sikkerhet: Det store antallet sammenkoblete enheter skaper kritisk nasjonal infrastruktur, men også smart infrastruktur for sluttbruker
 • hendelserespons: Håndtering av hendelser innen cybersikkerhet handler ikke kun om digital etterforskning, men også om å opprettholde det cyber-fysiske kringvernet i et agilt miljø

Etter å ha fullført masterprogrammet kan du:

 • analysere cybersikkerhetssituasjonen og utvikle egne forskningsprosjekter
 • foreta kritiske analyser av tilgjengelige cybersikkerhetsløsninger og behandle kunnskapen basert på eksisterende verktøy og teoretiske rammeverk
 • utvikle selvstendige prosjekter basert på NIST-rammeverket og andre relevante bransjestandarder

Ved fullført mastergrad vil du ha avansert kunnskap om hovedområdene innen feltet cybersikkerhet. Du vil ha forståelse for den oppdaterte verktøykassen og teknologiene som brukes til å beskytte informasjon og infrastruktur.

Utdanning tett på arbeidslivet

Målet med masterprogrammet er å utdanne framtidens personell innen cybersikkerhet, samt å utbedre tidligere kunnskap innen feltet gjennom fleksibel læring og en attraktiv emneportefølje.

Ved fullført mastergrad vil du være kvalifisert for følgende stillinger (listen er ikke uttømmende):

 • IT-tjenester i politiet
 • cybersikkerhetskonsulent og -analytiker
 • IT-administrator
 • sikkerhetssjef
 • hendelsesresponsanalytiker

Denne mastergraden passer for deg som jobber – eller ønsker å jobbe – innen ulike felt knyttet til informasjonssikkerhet, som for eksempel:

 • skysikkerhet
 • sikker programvareutvikling og -testing
 • cybertrusseletterretning
 • sikkerhetsrekognisering/penetrasjonstesting
 • digital etterforskning og hendelsesrespons

Møt fagmiljøet

School of Economics, Innovation, and Technology (SEIT) leverer forskning og studieprogrammer på bachelor og masternivå. Forskningen vektlegger økonomi, innovasjon, digitalisering og informasjonsteknologi. I tillegg er det flere spennende forskningsprosjekter innen anvendt informatikk, informasjonssystemer og interaksjon mellom teknologi og menneske.

Foto av Andrii Shalaginov

Studieprogramleder

Andrii Shalaginov er førsteamanuensis ved Institutt for teknologi ved Kristiania. Forskningsfokuset hans er anvendelse av kunstig intelligens for cybersikkerhet, deteksjon av datavirus, nettverksangrep og beskyttelse av Internet of Things. Shalaginov har mer enn ti års erfaring innen cybersikkerhet, etterforskning av nettkriminalitet, intelligent malware deteksjon og jobbet som cybersikkerhetsforsker for UNICRI på deteksjon av krenkende nettsider og analyse av skadelig programvare.

Les mer på Shalaginovs ansattside.

Øvrig fagmiljø accordion

Emnene i programmet er utviklet av anerkjente fagpersoner innen cybersikkerhet med bred erfaring både fra næringslivet og akademia. De som underviser har et omfattende nettverk av samarbeidspartnere innenfor feltet, ledet EU-finansierte prosjekter innen cybersikkerhet og har oppnådd internasjonalt anerkjente sertifiseringer innen cybersikkerhet. Studiet vil være tett knyttet til cybersikkerhetslaboratoriet (Smart Security Lab, https://smartseclab.com/) og alle forskningsgrupper ved SEIT som jobber innenfor tilsvarende område (MOTEL, AISE).

Ofte stilte spørsmål

Studiedetaljer

 • Fire tips til god energi
  Kunnskap Kristiania

  Fire tips til god energi

  Danseprofessor Kari Hoaas gir konkrete råd til hvordan du kan bli mer bevisst din egen og andres energi og bruke den på en god måte. Møt henne i Kaffepraten med Andreas Wahl.
  Les mer
 • Når publikum er fienden
  Kunnskap Kristiania

  Når publikum er fienden

  Fortellingene om natur- og klimakrisene får liten positiv effekt når historiefortellerne gir publikum fienderoller.
  Les mer
 • Why we should not teach hacking to IT bachelor students
  Kunnskap Kristiania

  Why we should not teach hacking to IT bachelor students

  While students need to learn how to detect system vulnerabilities, the term “hacking” should not be introduced at bachelor level. Is there a way around this dilemma?
  Les mer
 • Nye dataprogrammer hjelper bønder å dyrke mer og bedre korn
  Kunnskap Kristiania

  Nye dataprogrammer hjelper bønder å dyrke mer og bedre korn

  Forskere utvikler verktøy for å hjelpe bøndene med å få best mulig avling på en mest mulig bærekraftig måte
  Les mer
Enkeltemne
10-40 timers studier per uke

7.5-30 studiepoeng per semester

Emnene tas på deltid og gjennomføres samlingsbasert. Ta ett emne eller  sett dem sammen til en erfaringsbasert mastergrad på 90 studiepoeng. 
For å oppnå en mastergrad må du fullføre
- valgfrie emner med til sammen 45 studiepoeng
+ et kjerneemne (obligatorisk emne) på 15 studiepoeng
+ masteroppgave på 30 studiepoeng

Studieplanlegger

For deg som ønsker å gjennomføre studiet i eget tempo og/eller har en tilpasset studieplan.

Sammendrag

Sammendrag