2614 - Nettstudium emne

HMS og bærekraft for et livslangt yrkesliv

Ønsker du å bidra til en bærekraftig bransje, og legge til rette for et livslangt yrkesliv i frisør- og velværesalonger? I dette emnet får du kunnskap og verktøy for å kunne legge om til en drift basert på bærekraftprinsipper.

Nivå
Fagskole
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
5
Antall innsendinger
1
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2614
Emnebeskrivelse

Emnet er gratis og tilbys med pris 0,-
Emnet er fullfinansiert og tilbys gjennom bransjeprogram-ordningen med midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Dette emnet vil gi deg god forståelse for hvordan man kan drive en frisør- eller velværesalong i tråd med bærekraftige prinsipper. Du vil få de nødvendige ferdighetene og kunnskapen du trenger for å gjøre informerte valg om innkjøp av produkter og arbeidsprosesser med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Fokusområder er hvordan produkter påvirker miljøet, rettslige rammer, verdiskaping og implementering. Emnet anbefales for deltakere i mange ulike roller innen frisør- og velværebransjen, men spesielt for ledere.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført bransjeemnet vil du ha kunnskap om hvordan du kan planlegge, vurdere og gjennomføre arbeidsprosesser i salongen basert på bærekraftige prinsipper. Videre vil du ha kunnskap om risikovurdering med hensyn til HMS og bærekraft.

Du skal også kunne kjenne til arbeidsgiverens og arbeidstakers plikter og rettigheter i henhold til avtaler som regulerer arbeidsforholdet i en frisørsalong, samt planlegge, vurdere og gjennomføre arbeidsprosesser i salongen basert på bærekraftige prinsipper. 

Du vil kunne innhente produkters innholdsdeklarasjoner og bruksanvisninger, og vurdere produktenes egenskaper og påvirkning på helse og miljø. 

Etter å ha gjennomført bransjeemnet, vil du ha forståelse for betydningen av en bærekraftig frisørnæring i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv. 

Emne detaljer

HMS og bærekraft for et livslangt yrkesliv

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.