9997 - Nettbasert emne

Fritak- og innpassvurdering

Før du kan få innpasse tidligere utdanning eller få fritak for enkeltkurs må du søke om godkjennelse til den graden det gjelder.

Studiested
Nett
Pris
kr 550
Opptakskrav
Nei
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
9997
Emnebeskrivelse

Har du tidligere tatt emner eller annen formell utdanning som inngår i det studiet du søker hos Høyskolen Kristiania Nettstudier, kan du søke om en faglig vurdering av fritak eller innpass av emne(r).

Det vises til §29 i Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Kristiania:

En student kan få fritak for eksamen når det kan dokumenteres at tilsvarende er bestått ved Høyskolen Kristiania eller tilsvarende institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen/prøve på tilsvarende nivå jfr. UH-loven § 3-5. Skriftlig søknad skal leveres til Høyskolen Kristiania og blir vurdert av emneansvarlig eller faglig ansvarlig for studiet.

Du vil ikke få innvilget innpass/fritak på årsenheter. Dette grunnet krav om minimum 60 fullførte studiepoeng fra den utdanningsinstitusjonen som skal utstede vitnemålet. 

Slik søker du
For å søke om godkjennelse må du bestille «Fritak- og innpassvurderingen» nedenfor. Du vil i løpet av kort tid motta en ordrebekreftelse hvor det ligger vedlagt et skjema som må fylles ut.

Følg instruksjonen oppgitt på første side i skjema du mottar for søknad om innpass/fritak. Sammen med skjemaet må du legge ved karakterutskrifter, vitnemål, emneplaner og litteraturlister. Søknaden kan ikke sendes inn før all dokumentasjon for samtlige kurs du søker innpass/fritak for. All utdanning som er fullført og bestått frem til søknadstidspunktet må søkes og vurderes i samme søknad for innpass/fritak.

Først når vi har mottatt dette kan vi behandle søknaden din, og du vil høre fra oss om du får innvilget dine ønsker. Vi har en behandlingstid på fire til åtte uker.

Vi gjør oppmerksom på:

  • Har du en utenlandsk utdannelse må du søke om NOKUT-godkjennelse før vi kan gi deg vurdering.

Emne detaljer

Fritak- og innpassvurdering

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.