2615 - Nettstudium emne

Bærekraft i frisør- og velværebransjen - en innføring

Bærekraft er som i resten av samfunnet, et viktig tema også i frisør- og velværebransjen. Dette emnet gir deg en innføring hvordan bærekraft påvirker bransjen, samt kjennskap til relevante verktøy og ferdigheter, slik at du kan bidra til å gjøre en forskjell.

Nivå
Fagskole
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
5
Antall innsendinger
1
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2615
Emnebeskrivelse

Emnet er gratis og tilbys med pris 0,-

Emnet er fullfinansiert og tilbys gjennom bransjeprogram-ordningen med midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Dette emnet gir deg en introduksjon til bærekraft innen frisør- og velværebransjen, og hvordan det overordnede rammeverket påvirker muligheter til å skape en bærekraftig verdikjede for virksomheter. Hovedfokus ligger på forståelse av rammeverket, introduksjon av analyseverktøy for transformasjon til en sirkulær verdikjede, kartlegging og implementering av bærekraftstiltak. Emnet anbefales for deltakere i mange ulike roller innen frisør- og velværebransjen, men spesielt for ledere.

Læringsutbytte

Du vil etter fullført bransjeemnet ha kjennskap til FNs 17 bærekraftmål, og de tre dimensjonene av bærekraft. Videre vil du ha kunnskap om delmål i FNs bærekraftmål som er relevante spesielt for frisør- og velværebransjen. Du vil også ha kunnskap om bruken av relevante analyseverktøy for å gjøre salongen mer bærekraftig. 
Du vil kunne anvende relevante modeller for å identifisere, kartlegge, samt skape målbare aktiviteter i salongen som påvirker på en bærekraftig måte i samsvar med FNs bærekraftmål. 

Etter å ha gjennomført bransjeemnet vil du ha utviklet en forståelse og et vokabular for hva bærekraft innebærer i frisør- og velværebransjen innebærer.

Emne detaljer

Bærekraft i frisør- og velværebransjen - en innføring

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.