Go to main content

Du kan kun søke på en variant av dette studiet

Du har allerede valgt en variant av etter studiet og kan derfor ikke legge til flere varianter. Gå til din søknad for å fjerne, legge til eller endre prioritering.

Fagskole - Nettstudium

Helsekoordinator- fullfinansiert

Dette er studiet for deg som ønsker kunnskap om helsesektorens oppbygging, helsepolitiske mål, reformarbeid, organisering og ledelse.

Med forbehold om endringer
Oppstart
Vår 2020
Studiested
Nettstudium
Nivå
Fagskole
Pris
0 kr pr semester
1900 kr registreringsavgift
Språk
Norsk
Gjennomføring
Deltid
Studielengde
1 år
Studiepoeng
30
Opptakskrav
Ja, se opptakinformasjon
Opptaket på studiet er avsluttet pga at alle studieplasser er fylt opp. Vi jobber med å kunne gi det samme studietilbudet til høsten 2020. Meld deg gjerne på nyhetsbrev, så informerer vi deg når opptaket starter. Søkere på venteliste vil motta informasjon så snart det er mulig å søke på høstopptaket. 

Behovet for dyktig helsepersonell er enormt og vokser stadig. Helsekoordinatorens rolle er viktig på hvert legekontor eller sykehus, og fungerer som bindeleddet mellom samhandling og kommunikasjon.

Studiestart uke 5 2020 Søk her

Vi har utviklet denne utdanningen for å gi deg kunnskap om de nyeste reformene i helsesektoren, bruk av digitale verktøy og saksbehandling.

Utdanningen dekker et bredt fagområde som er valgt ut basert på tilbakemeldinger fra nasjonale føringer, yrkesfeltet og viktige aktører i helsetjenesten.

Hva lærer du?

Utdanningen er bygget opp rundt to hovedtemaer:
Samhandlingskompetanse og kommunikasjon, forvaltning og helsepolitikk. 

I løpet av studetiden din vil du få en grundig innføring i blant annet: 

 • Lover og forskrifter
 • Etikk og menneskesyn
 • Velferdsteknologi
 • Kommunikasjon
 • Tverrfaglig team- og prosjektarbeid
 • Helsesektorens oppbygging
 • Organisasjonsforståelse, ledelse og HMS (Helse, miljø og sikkerhet)
 • Reformarbeid og helsepolitikk

Jobbmuligheter

Som ferdig utdannet helsekoordinator kan du jobbe som:

 • Koordinator i helsevesenet
 • Forløpskoordinator
 • Saksbehandler
 • Mellomleder
 • Rådgiver

Flere av våre tidligere studenter har også fått mellomlederstillinger. 

Mange som tar dette studiet tar også Helseadministrasjonssekretær for å få en bredere kompetanse.

Studieprogramleder

Silje Fimreite
Les mer om Silje

Søk på Helsekoordinator - fullfinansiert

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.