Iselin Hammer Larsen og Saeeda Noureen går ved siden av hverandre
– Jeg tenker det er svært nyttig at flere velger å videreutdanne seg, fordi økt grad av digitalisering i helsevesenet er noe av det som skal til for å sikre fremtidenes helsetjenester, sier Iselin Hammer Larsen (t.v.). Hun er rådgiver for Digital hjemmeoppfølging ved Ahus. Her sammen med kollega Saeeda Noureen.Foto: Kristiania/Benjamin Åvitsland

– Økt grad av digitalisering er nødvendig for å sikre gode og forsvarlige helsetjenester i fremtiden, sier Iselin Hammer Larsen, rådgiver for Digital hjemmeoppfølging ved Ahus.

– Skal vi lykkes med dette, trenger vi engasjement, endringsvillighet, god forankring og ny kompetanse. Derfor er det svært viktig at helsepersonell tilegner seg ny kompetanse og erfaring, fortsetter hun.

Linda Marie Nilsen står foran fargerik vegg.
– Jeg har valgt å videreutdanne meg av flere grunner: Jeg jobber med en pasientgruppe som gjør at jeg må lære meg gode teknikker for samhandling. I tillegg ville jeg ha flere bein å stå på, hvis jeg skal søke andre jobber i fremtiden, forteller helsesekretær og Kristiania-student, Linda Marie Nilsen.Foto: Kristiania/Benjamin Åvitsland

Iselin påpeker at kompetanse innen digital samhandling og kommunikasjon, vil bli stadig viktigere i tiden som kommer. 

– Vi beveger oss fra muntlig kommunikasjon til digital kommunikasjon, noe som endrer måten vi kommuniserer med pasientene på. Når du jobber med oppfølging på den måten, blir det også viktig å være oppdatert innen personvern og etikk, sier hun.

Jeg har lært gode teknikker for å samhandle og kommunisere bedre med pasienter, kolleger og andre yrkesgrupper.

Selv om mye av kontakten vil foregå via en skjerm, er ikke Iselin bekymret for at digitaliseringen vil skape et kaldere og upersonlig helsevesen.

– Det er ikke nødvendigvis slik at varme hender og teknologi er to motpoler. Vi erfarer faktisk at flere pasienter føler seg bedre ivaretatt med digital oppfølging, forteller hun og utdyper:

– Digitale helsetjenester handler mer om selve mennesket, og det å jobbe annerledes enn vi har gjort før, enn selve det digitale verktøyet. 

Nye krav til taushetsplikt og personvern

– Utviklingen skjer raskt, og for å kunne gjøre en best mulig jobb er det nødvendig å være oppdatert, bekrefter Linda Marie Nilsen, helsesekretær ved DPS Follo. 

Etter å ha fullført Samhandling i helse- og omsorgstjenester ved Kristiania i fjor, er hun nå i gang med sin andre fagskoleutdanning i Helseadministrasjonssekretær

– Jeg har lært gode teknikker for å samhandle og kommunisere bedre med pasienter, kolleger og andre yrkesgrupper, forteller hun og legger til: 

– Digitaliseringen stiller nye krav til taushetsplikt og personvern, så jeg har også blitt mer bevisst på etikk, og oppdatert på regelverket. 

Linda Marie valgte Kristiania både fordi studiestedet ble anbefalt av kollegaer, og fordi deltidsstudiene på nett er fullfinansierte og fleksible.

– Det innebærer at jeg umiddelbart kan praktisere det jeg lærer på arbeidsplassen min, sier hun fornøyd.

Oppgaveglidning skaper nye kompetansekrav 

I fremtiden skal pasienter følges opp digitalt etter behov. Dette vil føre til en naturlig oppgaveglidning, som medfører at sykepleiere overtar flere av legens oppgaver. Samtidig overtar helsesekretærer og andre kontorfaglige helsearbeidere noen av dagens sykepleieroppgaver. Også dette stiller krav til ny kompetanse.

– På studiet har jeg lært at kontorfaglige helsearbeidere kan avlaste andre, blant annet leger. Eksempelvis kan vi måle blodtrykk og ta EKG-undersøkelser, noe som allerede er igangsatt ved min arbeidsplass, bekrefter Linda Marie.

Hun innrømmer at det til tider er slitsomt å kombinere jobb og utdanning, spesielt i perioder med hektiske arbeidsdager og skriving av arbeidskrav. Men hun har aldri angret.

– Først og fremst er det lærerikt, interessant og engasjerende. Oppfølgingen fra Kristiania er veldig god, og hvis jeg sender et spørsmål til læreren, får jeg raskt svar. Vi har også tilbud om veiledning, sier hun.

Samtlige av lærerne våre har lang erfaring fra bransjen, og kan utfylle teorien med gode eksempler fra hverdagen. 

Samarbeider med Ahus

Siw Bakke Jørstad er teamleder og fagansvarlig for flere av helseutdanningene på nett ved Kristiania. 

– Felles for mange av utdanningene våre, er at de inneholder fag som etikk, informasjonssikkerhet, kommunikasjon, samhandling og relevant lovverk. Det bidrar til å gjøre studentene rustet for morgendagens helsevesen, sier hun.

For å sikre at studiene møter helsesektorens økende kompetansebehov, utvikles de blant annet gjennom tett kontakt med bransjen. I tillegg har Kristiania relevante samarbeidspartnere som gir viktige innspill på hvor skoen trykker. 

– Blant annet bidrar Ahus med utarbeidelse av caseoppgaver for oss, noe som både sikrer praksisnærhet og gjør studiene arbeidslivsrelevante. I tillegg bidrar ansatte fra Ahus som gjesteforelesere, sier Siw, som også har flere studenter fra Ahus dette semesteret.

– Samtlige av lærerne våre har lang erfaring fra bransjen og kan utfylle teorien med gode eksempler fra hverdagen, slår Siw fast. 

Siw Bakke Jørstad står inne
Siw Bakke Jørstad er fagansvarlig for flere av helseutdanningene ved Kristiania. Hun har lang erfaring fra både privat- og offentlig, kommunal- og spesialisthelsetjeneste. Siw er opptatt av at studiene skal være praksisnære, og at studentene skal kunne ta i bruk kunnskapen umiddelbart.Foto: Kristiania/Benjamin Åvitsland

Fleksible og praksisnære studier

Kristianias deltidsstudier på nett er utviklet for dem som allerede er i jobb. Studentene møtes på nettsamlinger én kveld i uken, og det gjøres videoopptak som er tilgjengelig i etterkant. 

– Studiene er aktuelle for alle som ønsker seg fleksible, praksisnære og korte studieløp der de kan ta i bruk den nye kunnskapen umiddelbart. Det er også en god anledning til å dele erfaringer og bygge nettverk med medstudenter på tvers av virksomheter over hele landet, forteller Siw.

Studentene jobber i alle nivåer av helse- og omsorgstjenestene. Mange ønsker å holde seg oppdaterte, og å styrke eller formalisere kompetansen sin.

– De fleste er helsesekretærer og andre kontorfaglige helsearbeidere. Men vi har også helsefagarbeidere, ambulansefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere og ledere representert i klassene, forteller Siw. 

– Relevant yrkeserfaring er en fordel for gjennomføring av studiene, men alle yrkesgrupper er velkomne til å søke, avslutter hun.

Content card

 • Kvinne med helseuniform står inne.

  Fagskoleutdanning på Kristiania

  Hvis du lærer best gjennom praktisk jobbing, er kanskje fagskoleutdanning riktig for deg. Dette er kortere studier som gir deg mulighet til å komme raskt ut i arbeidslivet. 
  Les mer
 • Nettstudent med mobiltelefon poserer foran glassfasade.

  Videreutdanning

  Videreutdanning er fleksibelt og kan tilpasses jobb og hektisk hverdag. Det kan være enkeltemner eller en hel grad, på deltid, som nettbaserte studier eller samlingsbasert.
  Les mer