Fagskole - Nettstudium

Helseadministrasjonssekretær - fullfinansiert

Er du helsesekretær eller kontoransatt i helsetjenesten og ønsker å heve kompetansen din innen sentrale fagområder?

Oppstart
Høst 2020
Studiested
Nettstudium
Nivå
Fagskole
Pris
0 kr pr semester
Språk
Norsk
Gjennomføring
Deltid
Studielengde
1 år
Studiepoeng
30
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Med forbehold om endringer

Studiet er nå fullt, det er fortsatt mulig å søke og bli satt på venteliste. For å kunne stå på venteliste må du dokumentere at du oppfyller opptakskravet  som spesifisert under punktet Opptaksinformasjon lenger ned på siden. 

Behovet for kyndig helsepersonell vokser stadig, og med denne utdanningen vil du bli en verdifull ressursperson i helsevesenet.

Du vil kunne fungere som aktiv lederstøtte og avlaste andre kolleger i betydelig grad når det gjelder løpende administrativt arbeid. I tillegg vil du etter fullført utdanning være i stand til å gi konkrete innspill når det gjelder forbedring av systemer og saksbehandling. 

Studiet bygger på de nyeste reformene i helsevesenet og setter deg i stand til å spille en viktig rolle i fremtidens helsetjeneste.

Hva lærer du?

Du vil blant annet få verdifulle kunnskaper og ferdigheter i bruk av IKT-verktøy til saksbehandling, oppfølging av regnskap og oppdatering av nettside. Samtidig vil du i løpet av studietiden jobbe mye med kvalitetsarbeid, kommunikasjon, samhandling, arbeid med møter, håndtering av konflikter. 

I løpet av studietiden vil du være innom følgende teamer: 

  • Den kontorfaglige ansatte som et viktig bindeledd i virksomheten
  • Virksomhetens praktiske og elektroniske jobbhverdag
  • Velferdsteknologi, kvalitetsarbeid og HMS
  • Pleie- og omsorgsmeldinger i kommunehelsetjenesten, ventelistehåndtering og pakkeforløp
  • Praktisk personalarbeid og økonomiforståelse
  • Helseadministrasjonssekretærens praktiske rolle

Jobbmuligheter

De fleste som tar studiet jobber som helsesekretærer, legesekretærer eller lignende i dag. Du kan søke kontorfaglige stillinger både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både i private og offentlige institusjoner. Etter endt utdanning kan du også søke stillinger som lederassistent.

Som ferdig utdannet helseadministrasjonssekretær kan du jobbe som:

  • Helsesekretær
  • Legesekretær
  • Administrasjonskonsulent
  • Lederstøtte

Mange som tar dette studiet tar også Helsekoordinator for å få en bredere kompetanse.

Studieprogramleder

Silje Fimreite
Les mer om Silje

Søk på Helseadministrasjonssekretær- fullfinansiert

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Ønsker du studiemagasin?
Mobilnummer