Bachelor - Bergen og Oslo

Innpass til studier på Høyskolen og Fagskolen Kristiania

Du kan søke om innpass på studier ved Høyskolen og Fagskolen Kristiania, både i Oslo og Bergen, basert på tidligere beståtte emner og eksamener ved andre utdanningsinstitusjoner

Oppstart
Høst 2021
Studiested
Bergen og Oslo
Nivå
Bachelor
Pris
0 kr pr semester
Språk
Norsk
Gjennomføring
Heltid
Studielengde
0,5 år
Studiepoeng
0
Opptakskrav
Nei
Programbeskrivelse
Med forbehold om endringer

Du kan i henhold til UH-lovens paragraf 3-5 og fagskolelovens paragraf 8 søke om innpassing av emner ut i fra beståtte emner og eksamener fra annen akkreditert utdanning eller ut i fra tidligere ikke-akkreditert utdanning og erfaring (realkompetanse)

Interessert? Søk nå! Søk studieplass her

Du må selv sette deg inn i studieplan og emnematrise til studieprogrammet du søker innpass på, som ligger tilgjengelig på våre nettsider. For å få godkjent innpass av hele studieår må du kunne dokumentere tilsvarende kompetanse som alle emner i utdanningsplanen. Pris, studielengde og studiepoeng avhenger av hva du søker innpass på. 

Slik går du frem for å søke om innpass: 

  1. Søk innpass til studier på Høyskolen og Fagskole Kristiania
  2. Last ned Søknadskjema for innpass
  3. Skjemaet lastes opp via "Min side for søkere" sammen med dokumentasjon på generell studiekompetanse.

Tidligere høyere utdanning og/eller erfaring må også dokumenteres. Du må legge ved emnebeskrivelser på alle emner i utdanningen som ligger til grunn for innpassøknaden.

Søknader blir behandlet etter søknadsfristen og tilbud om studieplass avhenger av ledige studieplasser.

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Våre studier kvalifiserer for støtte hos Lånekassen
Les mer om hvordan du går frem for å søke om lån og stipend her

Studiedetaljer

Du kan velge om du vil søke innpass til Oslo eller Bergen.

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer