Et studentstipend er en tildeling av økonomisk hjelp til studenter. Stipendene vi tilbyr dekker hele studieavgiften for graden. Det vil si at du med et studentstipend fra oss vil kunne studere helt kostnadsfritt.

Hvorfor deler vi ut stipend?

Kristianias kultur og tradisjon er tuftet på å endre samfunnet til det bedre ved å gi så mange som mulig sjanse til en utdannelse. Dette var kjerneverdien til Ernst G. Mortensen da han etablerte forløperen til Kristiania, og det er kjerneverdien til dagens modernhøyskole – mer enn hundre år senere.  

Kristiania ønsker å bidra til å bygge grunnlag for gode liv til så mange som mulig, til det beste for den enkelte og for samfunnet. Derfor har vi opprettet ordningen for studentstipend.

Søk studentstipend innen 2. august 2020

Ernst G. Mortensen-stipendet

Ernst G. Mortensen stiftet Norsk korrespondanceskole i 1914, med det mål å gi så mange som mulig tilgang på utdanning. 

Derfor deler vi ut fire stipend til personer som av ulike årsaker ikke har mulighet til å studere. Det kan være av økonomiske årsaker, sosiale forhold eller en fysisk eller psykisk hindring. Det kan også være kulturelle utfordringer knyttet til etnisitet eller legning.

Stipendet gjelder for alle våre stedbaserte studier, så lenge det er ledige studieplasser. 

Teknologi

Vi ønsker å bidra til å møte dagens og morgendagens kompetansebehov innen teknologifag. Flere undersøkelser gjort i Norge viser at manglende tilgang på teknologikompetanse er blant de aller viktigste hindringene til vekst. Høsten 2019 sto 6 600 stillinger i IKT ledig i Norge.

Kvinner og teknologi

I en del fag er kjønnsbalansen en god del skjevere enn vi ønsker. Slik er det blant annet innen teknologifag. I samfunnet har vi 50 prosent kvinner, men i IT-bransjen finnes det bare en tredjedel. Av de som tar høyere utdanning i Norge er nesten 60 prosent kvinner, men på IT-studier finnes det ikke engang en tredjedel. Det er ingen god grunn til at det ikke er like mange kvinnelige studenter innen teknologifag. Vi ønsker både å bidra til å møte behovet for teknologisk kompetanse, og samtidig forbedre balansen mellom kvinner og menn i bransjen.

Stipendene

Vi deler derfor ut 10 stipend for kvinner som ønsker å ta et av følgende teknologistudier ved Kristiania i Oslo:


Vi deler også ut to stipend for kvinner som ønsker å ta et av følgende teknologistudier ved Kristiania i Bergen:

Bærekraft

Arbeidslivet trenger kompetanse som kan bidra til en bærekraftig vekst. Vi trenger teknologi som sikrer et grønnere samfunn.

Høyskolen Kristiania arbeider aktivt med bærekraft, blant annet ved å:

  • utvikle en egen bærekraftsstrategi
  • utvikle et forskningssenter for sirkulærøkonomi
  • utvikle studieprogrammer innenfor sirkulærøkonomi og bærekraftig ledelse


Oslo kommune satser på bærekraftig byutvikling og sirkulærøkonomi, og som en viktig utdanningsaktør i Oslo ønsker vi å bidra i utviklingen.

Stipendene

I år deler vi ut tre stipend for studenter som ønsker å ta følgende studium ved Høyskolen Kristiania:

Master innen helsevitenskap

Høyskolen Kristiania ønsker å øke andelen av masterstudenter. Vi trenger flere masterstudenter for å i større grad ta del i den globale kunnskapsøkonomien. Samtidig har behovet for forskning og utdanning innen helsesektoren aldri vært større.

Derfor deler vi
 ut ett stipend til studenter som ønsker å ta en mastergrad innen helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania. Stipendet gjelder for følgende mastergrader: 

Hvordan søke stipend