Prisoversikt

Prisoversikten nedenfor gjelder for studenter som starter sitt studium høsten 2024. Oversikten viser hva du må betale i studieavgift hvert år. Studieavgiften vil bli fakturert deg i to omganger per år, og du vil motta en faktura i august/september og en faktura i januar/februar.

For studier som varer mer enn et skoleår vil indeksreguleres, årlig, etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig.

Prisoversikt

Studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området

På grunn av nye retningslinjer fra regjeringen må studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits som starter studiene høsten 2024, være klar over at de vil pålegges et prispåslag i tillegg til studieavgiften ved Kristiania.

Påslaget beregnes slik: 

  • For School of Arts, Design, and Media utgjør prispåslaget 60%
  • For School of Health Sciences utgjør prispåslaget 30% 
  • For School of Communication, Leadership and Marketing utgjør prispåslaget 30%
  • For School of Economics, Innovation and Technology utgjør prispåslaget 30%

Det er viktig å merke seg at denne økningen ikke gjelder for innvekslingsstudenter fra våre samarbeidsinstitusjoner eller for studenter som allerede er påbegynt et studieprogram ved Kristiania, forutsatt at de har en eksisterende studiekontrakt.

Les mer om tilleggsavgiften og ulike unntak