For å lykkes med studieprogrammet bachelor i interiørarkitektur må du ha noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter ut over generell studiekompetanse. For at vi skal kunne vurdere dette må du løse en opptaksprøve:

Et uterom

Velg et uterom i nærmiljøet ditt som du mener er interessant. Det kan være i by, landskap eller natur. 

a) Beskrivelse. Ta et bilde av uterommet. Beskriv rommets elementer, lyset, lyder og lukt. Forklar hvorfor du mener uterommet er interessant. Omfang: 150-200 ord. Tekst og bilde settes sammen på èn side.  

b) Visualisering. Observer hvordan mennesker oppholder og oppfører seg i uterommet du har valgt. Visualiser sporene som menneskene etterlater seg. Valgfri analog (ikke digital) teknikk, feks. papir og blyant.

c) Design med gjenbruk. Velg et materiale eller objekt i uterommet. Design et nytt møbel hvor du kun bruker dette objektet/materialet. Dokumenter prosessen fra start frem til det endelige resultatet. Valgfri teknikk og format.

d) Komposisjon. Skriv ut tre eksemplarer av bildet i oppgave a. Klipp opp eksemplarene og bruk lim til å sette dem sammen til en ny, abstrakt form på et hvitt ark. Scan eller fotografer resultatet. 

Oppgavene skal fortrinnsvis leveres samlet i én PDF-fil. Skill tydelig mellom oppgavene. Dersom du velger film som format må den leveres som en .mp4-fil

Opptak til studiet forutsetter at alle fire oppgavene er levert og bestått. 

Informasjon om opptaket:

Om opptaksprosess og opptaksprøve:
For å bli tatt opp ved Bachelor i interiørarkitektur kreves: 

  • Generell studiekompetanse 
  • Gjennomført og bestått opptaksprøve 

Søkere med bestått opptaksprøve vil bli rangert etter poeng i vitnemål.  

Om spørsmål til opptaksprøven
En viktig del av å gjennomføre opptaksprøven er å kunne utvise selvstendighet og stole på egne kunnskaper og ferdigheter i løsning av oppgavene. Det vil bli avholdt et åpent Zoom-møte 4. april, kl. 16-17, hvor det er mulig å stille spørsmål til en ansatt fra fagstab i interiørarkitektur.

Har du spørsmål til opptaksprøven?

Det vil bli avholdt et åpent Zoom-møte 4. april, kl. 16-17.

Innlevering/gjennomføring av oppgave:
Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. 
 
NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter. 
Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp. 

Vurdering av opptaksprøver:

Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i det enkelte kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens karakterskala. 
 
Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes. 
 
Andre kolonne, Begrunnelse / beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere. 
 
Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt. 

KRITERIUM 

BEGRUNNELSE / BESKRIVELSE 

VURDERINGS-GRUNNLAG

Motivasjon og arbeidsevne  

Her vurderes ditt faglige engasjement og evne til å uttrykke deg visuelt og skriftlig i en designsammenheng

 Alle oppgaver

Kreativt prosessarbeid

 Her ønsker vi å se hvordan du arbeider kreativt underveis, og hvordan du gjør en utvelgelse av viktige deler av prosessen din.

Oppgave C

Evne til å kommunisere visuelt 

Her ønsker vi å få et inntrykk av hvordan du løser en designoppgave og hvordan du kommuniserer dette visuelt i en interiørfaglig sammenheng 

Oppgave B,C

Evne til å uttrykke seg faglig gjennom tekst 

 Med dette ønsker vi å få ett inntrykk av hvordan du kommuniserer faglig for å beskrive interiørarkitektur, og din evne til å uttrykke deg skriftlig

Oppgave A

Komposisjon og estetikk 

 Med dette ønsker vi å se nærmere på hvordan du arbeider formmessig og få ett inntrykk av din estetiske holdning

Oppgave D

Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post:

  • Tlf: 22 59 60 00
  • E-post: studier@kristiania.no