For å lykkes med studieprogrammet Bachelor i film og tv må du ha noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. For at vi skal kunne vurdere dette, må du levere en opptaksprøve som består av fire obligatoriske oppgaver.  

Oppgave 1

Velg oppgave 1 eller 2. 

 1. Lag en film der en hovedperson får et problem eller en utfordring, lite eller stort, som vedkommende må forsøke å løse. 
  Maks lengde to minutter. Format QuickTime eller Windows Media Player, filstørrelse maks 500MB. 
 2. Lag en dokumentarisk film om et tema som engasjerer deg.
  Maks lengde to minutter. Format QuickTime eller Windows Media Player, filstørrelse maks 500MB.

Oppgave 2

Lag en stillbilde-serie med bilder du har tatt selv av et miljø du finner spennende. Bildene skal portrettere menneskene i situasjoner som er beskrivende for miljøet. Slideshowet skal inneholde 5 foto og ha en lengde på maks ett minutt. Du kan gjerne legge på lyd. Format QuickTime eller Windows Media Player, filstørrelse maks 500 MB.  

Oppgave 3

Gjenfortell en episode fra eget liv som gjorde inntrykk på deg, og som du tenker kan være grunnlag for en film eller en scene i en film, uansett genre. Skriv den som en novelle på maks 600 ord. Format PDF. 

Oppgave 4  

Er todelt. Skriv hovedtrekkene i din CV og et motivasjonsbrev. 
Start med å skrive hvorfor du søker BA i Film og TV og hva du tror du kan tilføre faget og hva som motiverer deg med det. Maks 10 setninger 
Skriv i samme dokument en kortfattet CV. 

Informasjon om opptak Bachelor i film og TV

Om opptaksprosess – opptaksprøve og intervju

Ved opptak til dette studieprogrammet er det mulig å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning §3-6. Unntaket gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav og kan dokumentere spesielle faglige evner. Dokumentering og vurdering av faglige evner skjer gjennom studiets opptaksprosess.


For å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, sender du en e-post til opptak@kristiania.no der du opplyser om at du ønsker å bli vurdert på kunstnerisk grunnlag. Merk e-posten med: «Søknad om unntak fra krav om generell studiekompetanse – (studieprogram)». Om du har søkt flere program ved Kristiania som kan gi unntak fra krav om generell studiekompetanse etter §3-6, ber vi om at du sender én e-post per studieprogram det gjelder.

For å bli tatt opp ved Bachelor i film og tv kreves: 

Gjennomført og bestått todelt opptaksprøve. 
Opptaksprøven er todelt og består av en opptaksprøve og et påfølgende intervju. Det er kun de kvalifiserte søkerne med høyest poengsum fra de innsendte arbeidene som går videre til intervjuet. Både prøve og intervju må gjennomføres for å kunne bli tilbudt plass. Prøven lastes ned fra kristiania.no.

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Du må levere minst én fil per opp- gave som du skal besvare, og du må laste opp alle filene samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din. 
 
NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.

 
Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater og filstørrelser som skal benyttes ved levering av opptaksprøven 


Når du skal levere opptaksprøvefiler kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere: 

 • Tekst leveres i en PDF-fil eller Word
 • Film eller slideshow leveres i QuickTime eller Windows Media Player
 • Filstørrelser på film eller slideshow skal ikke overskride 500MB.  
 • Filstørrelser i PDF skal ikke overskride 100MB

Vurdering og rangering 


Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og intervjuet, vurderes etter kriteriene under avsnittet “vurderingskriterier”. Ved flere søkere enn studieplasser vil de med høyest poengsum fra opptaksprøven bli tilbudt plass; de øvrige vil bli satt på venteliste.  

Vurderingskriterier 

Vi rangerer deg etter to hovedkriterier: 

Arbeidsinnsats og engasjement for faget 
Vi ser primært på arbeidsinnsats som er lagt i søknaden, men også på forkompetanse som følger av tidligere interesse for fagfeltet. Har du hatt interesse for arbeid med kreative uttrykk over tid, vil det bli synlig både i arbeider du leverer og i intervju. 

Kreativt/kunstnerisk potensial
Kreativt/kunstnerisk potensial er synlig i de kreative oppgavene og i intervju. Vi ser på håndverkstalent.. Audiovisuelle fortellinger kan få betydning gjennom alt fra kunst til underholdning eller oppdragsfilm, ved hjelp av humor, alvor, politisk engasjement, provokasjon eller andre virkemidler. Det viktige er at vi kan se et formidlingsbehov.

Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post:

 • Tlf: 22 59 60 00
 • E-post: studier@kristiania.no