Er du god på å tenke utenfor boksen?

For å komme inn på Bachelor i Art Direction, trenger vi å se noen arbeider som viser at du liker å løse oppgaver på en uventet måte. Vi ser også etter om du er glad i å uttrykke deg visuelt. I tillegg trenger du å ha generell studiekompetanse. 


  
Oppgavene viser eksempler på hva du kan jobbe med som Art Director, innen:

 1. Reklame- og merkevarekonsepter 
 2. Medie- og TV-/Streaming-konsepter 
 3. Kunst- og designkonsepter

I hver kategori, finner du tre alternativer. Du skal velge én oppgave fra hver kategori, slik at du til sammen leverer tre oppgaver. 

Fristen for innlevering av prøven er den samme som søknadsfristen. 

1. Reklame- og merkevarekonsepter

Velg én av oppgavene under:

 1. Menn og solkrem 
  Nordmenn er i verdenstoppen på hudkreft. Menn er dårlige til å smøre seg. Hvorfor? 
  Lag noe visuelt som påvirker menn til å bruke solkrem. 
  Lag en reklame som påvirker menn til å bruke solkrem. 

  Avsender: Kreftforeningen  
  Fritt format/kanal.

 2. Bokstavkjeks for voksne

  Bokstavkjeks er godt for flere enn barn.  
  Lag en reklame som får voksne til å spise bokstavkjeks. 

  Avsender: Sætre kjeks 
  Fritt format/kanal. 

 3. Dumme telefoner

  Smarttelefoner stjeler stadig mer av vår tid.  
  Leg en reklame som får flere unge til å bytte til «dumb-phoes» i stedet. 

  Avsender: Nokia 
  Fritt format/kanal.

2. Medie- og TV-/Streaming-konsepter 

Velg én av oppgavene under:

 1. Serietrailer 

  Lag en ide til en serie som fenger dagens ungdom.  
  Gi serien ett navn. Lag en trailer til serien. 

  Lengde på trailer: maks lengde 1 minutt

 2. Historien om folk du ikke kjenner 

  Finn et offentlig sted og observer folkene der. Hva kan ha skjedd? 
  La fantasien fare og dikt opp en historie - et plot - med en tydelig konflikt. 
  Dramatiser i bilde og tekst.

  Maks 5 bilder og en kort tekst til hvert bilde (maks 50 ord pr bilde)

 3. Lag en snakkis 

  Finn en sak som kan skape engasjement fra din hjemby/kommune. 
  Skriv kort om saken og visualiser med bilder.  

  Fritt format/kanal.

3. Kunst- og designkonsepter

Velg én av oppgavene under:

 1. Hva kan en gressklipper være? 

  Finn på en helt ny bruk av en gammeldags, manuell gressklipper.  

  Visualiser og forklar ideen. 

 2. Fremtidens russebuss 

  Du blir sugd inn i en tidslomme til år 2100, der du får et oppdrag om å designe en russebuss. Hvordan ser den ut? 

  Visualiser og forklar ideen.

 3. Teip-kunst! 

  Bruk teip i ulike former og lag et kunstverk. 
  Vis oss hva du har laget. 
   
  Fritt format/kanal. 

Valgfri visuell teknikk kan være både fysisk og digitalt når ikke annet er oppgitt, som foto, grafisk design, illustrasjon, tegning, maling, collage, modellering, film, animasjon etc.
Kanaler = Utendørsreklame (feks Adshel), Kino, TV, plakater, brosjyrer, sosiale medier, web etc.

Det er et krav om at du oppgir alle kilder og referanser du bruker i oppgavene dine.

Opptak til studiet forutsetter at alle oppgavene er levert og bestått. Les mer om søknadsprosess og opptak på våre nettsider.

Informasjon om opptak Bachelor i Art Direction


Om opptaksprosess og opptaksprøve
For å bli tatt opp ved Bachelor i Art Direction kreves:

 • Generell studiekompetanse
 • Gjennomført og bestått opptaksprøve


Opptaksprøven er todelt og består av en opptaksprøve og et påfølgende intervju. Det er kun de kvalifiserte søkerne med høyest poengsum fra de innsendte arbeidene som går videre til intervjuet. Både prøve og intervju må gjennomføres for å kunne bli tilbudt plass. Ved Bachelor i Art Direction skal du levere 3 oppgaver.

Innlevering av opptaksprøve
Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Du må levere minst én fil per oppgave som du skal besvare, og du må laste opp alle filene samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din.

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.
Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater som skal benyttes ved levering av opptaksprøven
Når du skal levere opptaksprøvefiler kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere:

 • Tekst / tekst og bilder i samme dokument levers i en PDF-fil
 • Bilder leveres som JPG-filer eller JPEG-filer
 • Lydopptak leveres som MP3-filer
 • Film leveres som MP4-filer eller MOV-filer

Dersom det er praktisk mulig, er det fint om flest mulig av oppgavene ligger i en samlet PDF-fil i riktig rekkefølge. Forskjellige formater på de enkelte sidene er tillatt i en og samme PDF-fil.

Vurdering og rangering
Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og intervjuet, vurderes etter de kriteriene du finner under. De poengene du oppnår ved prøven blir deretter lagt sammen med depoengene du har med deg fra den generelle studiekompetansen i tråd med de regler departementet fastsetter. De med høyest poengsum vil bli tilbudt plass; de øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

Vurdering av opptaksprøver

Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i det enkelte kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens karakterskala.

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Begrunnelse / beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt.

 

KRITERIUM

BEGRUNNELSE / BESKRIVELSE

VURDERINGSGRUNNLAG

Idé

Her vurderer vi søkerens evne til å utvikle ideer som vekker oppmerksomhet og fungerer i forhold til innholdet i kommunikasjonsoppgaven.

 

Alle oppgaver

Virkemidler

Her ser vi etter hvordan de visuelle virkemidlene som er brukt i oppgaven bidrar til å formidle budskapet.

 

 

Alle oppgaver

Originalitet

Her vil vi legge vekt på nyskapende idéer, innspill og utforminger.

 

 

Alle oppgaver

Refleksjon

Her ser vi etter evnen til å knytte ideer og løsninger opp mot aktuelle samfunnstrender.

 

Alle oppgaver

Verbalkommunikasjon

I intervjuet ønsker vi å få muligheten til å danne oss et førsteinntrykk av kandidatens potensial når det gjelder dialog, refleksjon og kommunikasjon med medstudenter, oppdragsgivere og fagpersoner.

Intervju


Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post:

 • Tlf: 22 59 60 00
 • E-post: studier@kristiania.no