• Viktige frister

  • Søknadsfrist for Bårdar Akademiet – Kommersiell scenekunst er 15. februar 2024.
  • Dato for audition i Oslo er i uke 11, 2024. De som søker valgemne skuespill (KSS) og musikkteater (KSM) har audition mandag 11. og tirsdag 12. mars. For dans (KSD) er det torsdag 14. og fredag 15. mars. Oppmøte er kl. 09.00 alle dagene.
  • Etter søknadsfristen den 15. februar har vi løpende opptak. Da kan du velge mellom å gjennomføre audition i Oslo (anbefales om du bor i nærheten), eller levere videoaudition. 
  • Vi vurderer nye studenter fortløpende frem til vi har fylt opp alle studieplassene.

  Les mer om studieprogrammet, opptakskrav og søk her.

 • Opptaksprøve i Oslo

  Audition

  Alle søkere til utdanningen Bårdar Akademiet - Kommersiell scenekunst må gjennomføre opptaksprøve for å bli tatt opp som student. 

  Uttrykk/formidlingsarbeid

  Søkeren skal forberede og fremvise et selvvalgt uttrykk/formidlingsarbeid, og det kan bestå av enten sang, dans eller tekst, eventuelt en kombinasjon. Søkeren står fritt til å velge sjanger/stil innen scenekunst. Varighet på det du skal vise er minimum 1,5 minutter og maksimalt 5 minutter.

  Det ses på som en fordel om søkeren fremviser noe som belyser og tydeliggjør det velgemnet den søker: 

  • Dans (KSD), 
  • Musikkteater (KSM), eller 
  • Skuespill (KSS)

 • Vurdering

  Ved deltakelse på opptaksprøve (audition) vurderes søkeren etter følgende kriterier:

  • Tekniske ferdigheter
  • Faglig forståelse
  • Egenart i selvvalgt materiale

  Opptakskomitéen vil vurdere søkerens tekniske kompetanse og egenart gjennom formidling og uttrykk. Søknaden og et intervju vil også være endel av den totale vurderingen for opptaket. Opptakskomitéen rangerer alle søkere med bestått opptaksprøve i prioritert rekkefølge etter en totalvurdering. 

  Det gjennomføres i tillegg et personlig intervju vedrørende søkerens motivasjon for utdanningen.

  Kort tid etter opptaksprørven vil du vil bli kontaktet av skolens administrasjon vedrørende resultat av opptaksprøven.

 • Retningslinjer for videoaudition

  Etter søknadsfristen 15. februar, går vi over til løpende opptak. Som et alternativ til fysisk audition i Oslo, kan audition gjennomføres og leveres digitalt som videoaudition. 

  Søker du med videoaudition skal du forberede, filme og sende inn følgende: 

  1. Introduksjon 

  Presentasjon av deg selv: Hva du heter, hvor gammel du er, hvor du kommer fra, hvilke valgemne(r) du søker.

  2. Uttrykk/formidlingsarbeid 

  Et selvvalgt uttrykk/formidlingsarbeid som kan bestå av enten sang, dans eller tekst, eventuelt en kombinasjon. Søkeren står fritt til å velge sjanger/stil innen scenekunst. Varigheten på det som skal filmes er på minimum 1,5 minutter og maksimalt 5 minutter. 

  Det er viktig at søkeren tydelig belyser det valgemnet eller de valgemnene den søker. Enten: Dans (KSD), Musikkteater (KSM) og/eller Skuespill (KSS).

  3. Intervju 

  Etter at søkeren har sendt inn sin digitale videoaudition, så vil det gjennomføres et intervju via telefon, Skype eller lignende. Intervju vil også være endel av den totale vurderingen for opptaket.


  Vurderingskriterier: 

  Opptakskomiteen vil vurdere det du sender inn etter følgende kriterier: 

  • Tekniske ferdigheter
  • Faglig forståelse
  • Egenart i selvvalgt materiale


  Tips for videoen

  • Snakk tydelig og ikke for fort. Hold deg til tidsangivelsen i beskrivelsen for uttrykk/formidlingsarbeid.
  • Pass på at det er nok avstand mellom deg og kamerat, slik at du ikke faller ut av bildet, og at det er godt nok lys.
  • Har du opptak av forestillinger eller fremføringer du tidligere har gjennomført, kan du også legge ved et kort utdrag.
  • Navnet på filen skal være “Videoaudition Bårdar Akademiet-Kommersiell Scenekunst “valgemne(r)”, ditt navn, år”.

  Innsending 

  • Video sendes inn som en YouTube-link.
  • NB! Videoen lastes opp på Min side for søkere. Søknadene/videoene behandles fortløpende etter at de er sendt inn.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål