• Viktige frister

  • Søknadsfrist for Bårdar Akademiet – Dans er 15. februar 2024. Dato for audition i Oslo er 8. og 9. mars 2024. Oppmøte er kl. 09.00 begge dager.
  • Etter søknadsfrist 15. februar, går vi over til løpende opptak. Alle opptaksprøver blir da gjennomført digitalt.
  • Frist for innlevering av videoaudition er 23. april 2024. Opptakskomiteen vurderer videoauditions i uke 18. Gjennomføring av digitalt intervju vil foregå i perioden 23.- 30. april 2024. 

  Les mer om studieprogammet, opptakskrav og søk her.

 • Opptaksprøve i Oslo

  Alle søkere til utdanningen Bårdar Akademiet – Dans må gjennomføre opptaksprøve for å bli tatt opp som student. Opptaksprøven består av en audition og et intervju. 

  Audition

  Audition består av danseklasser i jazzdans og moderne/scenisk dans samt ditt valgemne. Valgemnene er klassisk ballett eller hiphop/kommersiell dans.

  All instruksjon og koreografi blir gitt av skolens dansepedagoger denne dagen. Det er ikke nødvendig å øve inn egen koreografi. Møt opp i god tid på auditiondagen du får tildelt og sørg for å være godt oppvarmet før audition starter. 

  Intervju

  I tillegg til audition vil det bli gjennomført et intervju hvor vi vurderer din motivasjon og din egnethet til å gjennomføre studiet. I intervjuet vil du få mulighet til å fortelle om deg selv, din bakgrunn og motivasjon, samt dine forventninger til utdanningen. 

 • Vurderingskriterier

  Alle søkere skal ha audition i og vurderes i jazzdans og moderne/scenisk dans + valgemnet du har valgt (klassisk ballett eller hiphop/kommersiell dans). Alle skal søkeren ha audition i totalt tre retninger.


  Ved deltakelse på opptaksprøve (audition) vurderes søkeren etter følgende kriterier:

  • Jazzdans
   Teknikkforståelse, koordinasjon og rytme, dynamikkforståelse og innlevelse

  • Moderne scenisk dans
   Danserisk egenart, scenisk tilstedeværelse, rytme og dynamikkforståelse

  I tillegg vurderes søkeren på følgende kriterier ut fra aktuelt valgemne:

  • Valgemne klassisk ballett
   Teknikkforståelse, koordinasjon og rytme, dynamikkforståelse og innlevelse

  • Valgemne hiphop/kommersiell dans
   Uttrykk og egenart, koordinasjon, rytme og dynamikkforståelse

  Studenten blir også vurdert på sitt kunstneriske potensiale, utviklingspotensiale og formidlingsevne. Det gjennomføres i tillegg et personlig intervju vedrørende søkerens motivasjon for utdanningen.

  Opptakskomitéen rangerer alle søkerne med bestått opptaksprøve i prioritert rekkefølge etter en totalvurdering ut fra de ovennevnte kriteriene.

  Kort tid etter opptaksprøven vil du vil bli kontaktet av skolens administrasjon vedrørende resultat av opptaksprøven.

 • Retningslinjer for videoaudition

  Hvis du søker etter søknadsfristen 15. februar, skal opptaksprøven gjennomføres og leveres digitalt som videoaudition. Videoen skal inneholde følgende fire elementer:

  1. Introduksjon 

  Presentasjon av deg selv: Hva du heter, hvor gammel du er, hvor du kommer fra, hvilken linje/valgemne du søker. 

  2. Valgemne 

  Klassisk ballett 

  • Fire valgfrie øvelser fra barr. Det holder med en side.
  • Klassisk ballett – fire øvelser fra senter. Både høyre og venstre side. 

  Hiphop

  • Hiphop/kommersiell dans: fire forskjellige foundation steg + én variasjon av foundation steg.
  • Hiphop/kommersiell dans: Kombinasjon i et eller flere hiphop-uttrykk (som kommersiell, girly style, break osv.) ca. 1-4 minutt.

  3. Jazzdans

  Kombinasjon/koreografi du har danset før på klasse eller lignende på ca. 1 minutt. Kombinasjonen/koreografien må inneholde disse tekniske elementene: én dobbel parallell piruett, et høyt kick (eks. fan kick, grand battement), samt et stort hopp (eks. grand jete, calypso eller lignende).
   
  4. Moderne scenisk dans

  • Kombinasjon/koreografi du har danset før på klasse eller lignende på ca. 1 minutt.
  • 1 minutt improvisasjon.

  Intervju 

  I perioden 23.-30 april gjennomføres det et intervju via telefon, Skype eller lignende. 

  Vurderingskriterier: 

  Opptakskomiteen vil vurdere det du sender inn etter følgende kriterier: 

  • Klassisk ballett: Teknikkforståelse, koordinasjon og rytme, dynamikkforståelse og innlevelse.
  • Hiphop/kommersiell dans: Uttrykk og egenart, koordinasjon, rytme og dynamikkforståelse.
  • Jazzdans: Teknikkforståelse, koordinasjon og rytme, dynamikkforståelse og innlevelse.
  • Moderne scenisk dans: Danserisk egenart, scenisk tilstedeværelse, rytme og dynamikkforståelse.

  Tips for videoen

  • Snakk tydelig og ikke for fort. Hold deg til tidsangivelsen på hver del.
  • Pass på at det er nok avstand mellom deg og kamerat, slik at du ikke faller ut av bildet, og at det er godt nok lys.
  • Har du opptak av forestillinger eller fremføringer du tidligere har gjennomført, kan du også legge ved et kort utdrag.
  • Navnet på filen skal være “Videoaudition Dans “valgemne”, ditt navn, år”.

  Innsending 

  • Video sendes inn ved å bruke Vimeo eller YouTube (med passordbeskyttelse), en drop-box løsning eller lignende. 
  • NB: Pass på å gi oss all nødvendig informasjon for din løsning! Last opp videoen på Min side for søkere innen 23. april 2024.

Ofte stilte spørsmål 

Ofte stilte spørsmål