Master i skrivekunst bygger på bachelorgrad eller annen likeverdig utdanning tilsvarende 180 studiepoeng, med minst 80 studiepoeng relevant for spesialiseringen man søker på.

  Opptaksprosessen foregår over to runder. 

  Opptaksprøve del 1: 

  I første opptaksrunde blir søkere vurdert på grunnlag av: 

  1.    Søknadsbrev som redegjør for søkerens faglige interesseområde, målsetning og motivasjon for å søke studiet og spesialiseringen.

  Overskriften må gjenspeile hvilken spesialisering kandidaten søker på. Søknadsbrevet skal inneholde:  

  • motivasjon og mål for å søke studiet 
  • en kort beskrivelse av hvem søkeren er som skrivende menneske

   Søknadsbrevet skal ikke overskride 800 ord.

   2.   Arbeidsprøver som er innenfor den sjangeren/spesialiseringen det søkes på og som viser søkerens faglige nivå innenfor spesialiseringen.

   For spesialiseringen i Litterær tekst skal det legges ved:

   • ett til tre arbeider på ikke mer enn 25 sider til sammen 
   • arbeidene kan være innen flere skjønnlitterære sjangere 
   • det som leveres behøver ikke være ferdigstilt 

    For spesialiseringen i Audiovisuell fortelling skal det legges ved:

    • en synopsis til en spillefilm eller seriesesong på minimum tre, maksimum fem sider (ca. 400 ord per side, 12 pkt, enkel linjeavstand). NB: behøver ikke være et produsert verk.    
    • to utskrevne scener med dramatisk tekst, minimum tre, maksimum fem sider per scene (Courier 12 pkt). Scenene kan være fra det samme eller fra forskjellige verk. Til scenene legges ved et kort tekstavsnitt som plasserer dem i en sammenheng. 

    For spesialisering i Låtskriving skal det legges ved:

    • mellom ti og femten minutter innspilt musikk der teksten fremkommer tydelig i produksjonen.  
    • tekstarbeidet til musikken skal legges ved.  
    • dersom samarbeid med andre skal eget arbeid fremkomme tydelig. 

     3.    CV 

     CV skal redegjøre for utdanning og arbeidserfaring, selvstendig kunstnerisk/skrivefaglig virksomhet og øvrig kompetanse/erfaring. 

     4.    Vitnemål og/eller annen dokumentasjon på formell kompetanse 

     Denne dokumentasjonen skal leveres to steder, slik at opptakskomiteen får vurdert utdanningen som en del av opptaksvurderingen, og slik at det formelle opptakskravet er dokumentert. Disse dokumentene må lagres separat i våre systemer. 

     Undervisningsspråket er primært norsk. Utenlandske søkere fra land utenom Norden må dokumentere norskkunnskaper. 

     Opptaksprøve del 2: 

     Søkere som gjennom første opptaksrunde kvalifiserer seg til andre opptaksrunde, blir innkalt til intervju og/eller ytterligere opptaksprøver ved valgt spesialisering.  

     Rangering vil bli foretatt ut ifra faglig nivå, tidligere utdanning og erfaring. 

     Ytterligere informasjon følger med invitasjon til andre opptaksrunde. 

     Ved søknad til spesialiseringen Audiovisuell fortelling vil intervjuet inkludere en muntlig idépresentasjon («pitch») av en dramaserie eller spillefilm som er kandidatens foreslåtte Master-prosjekt.  

     Innlevering/gjennomføring av oppgave: 

     Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. 

     NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.  

     Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.  

     Hvordan levere opptaksprøve

     For å levere opptaksprøve må du først søke på studiet. Deretter får du tilsendt en e-post med brukernavn og passord til Min side for søkere. Dette kan ta inntil 24 timer. På Min side for søkere laster du opp opptaksprøven.

     Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

     Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post: