• Audition

  Dersom du består minstekravet i egenerklæringen vil du få invitasjon til audition i Oslo som er tredelt med prøver i sang, dans og skuespill der alle tre disipliner vektes like mye. Dato for din audition avhenger av hva du har krysset av for ønsker i søknaden, men vil foregå i februar/mars.

  Forberedelser til audition

  Det skal forberedes to sanger og én monolog hentet fra våre utvalgte sanger og monologer som du finner lenger ned på denne siden. Der finner du også filer med pianoakkompagnementer.

  Sangene skal kunnes utenat og fremføres motivert av handling og innhold i musikalene som sangene er hentet fra. Du bør ikke endre toneart, melodi og rytme uten å ha god begrunnelse for det, men du må gjerne endre kjønn, pronomen eller velge andre omstendigheter dersom du mener dette levendegjør din framførelse.

  Monologene har en friere tolkning der du gjør egne valg på hvem du er som karakter og hva du ønsker å oppnå.

  For dans er det ingen forberedelser nødvendig.

  Gjennomføring av oppgave

  Generell søknadsfrist for scenekunst er 15. februar og gjelder registrering av søknad om studieplass til Kristiania via søknadsskjema på kristiania.no.

  I tillegg må du senest 2 uker før ønsket auditiondato laste opp egenvurdering til vår søknadsportal - Min side for søkere. Du får brukertilgang dit etter at du har søkt på studiet. 

 • Datoer for audition

  Dersom du består opptaksprøvens første del ønsker vi å invitere deg til audition i Oslo. Det går med en hel dag og du vil kunne velge mellom følgende datoer i 2023:

  • 11. og 12. februar
   (NB: innlevering av Egenvurdering/video innen 28. januar)

  • 25. og 26. februar
   (NB: innlevering av Egenvurdering/video innen 12. februar)

  • 4. og 5. Mars
   (NB: innlevering av Egenvurdering/video innen 19. februar)
 • Vurdering

  Søkere må ha 2 av 3 fagdisipliner (sang, dans, skuespill) på 4-6 nivå for å komme inn, men det kan vektlegges kandidater som viser særlig evne til scenisk formidling. Kandidatens sangevner må være på et akseptabelt nivå. 

  Videre ser juryen etter følgende:  

  Kunstneriske ferdigheter:  

  • Forestillingsevne og –lyst  
  • Fleksibilitet og adaptivitet, eller ønske om dette.  
  • Formidlingsevne og –lyst  
  • Tilstedeværelse og ønske om tilstedeværelse  

  Tekniske ferdigheter:  

  • Har rytmesans eller vilje til rytmeforståelse  
  • Har sangtekniske kvaliteter eller vilje til forståelse for sangteknikk  
  • Fysiske forutsetninger for dette teknisk krevende studiet

  Gruppedynamiske ferdigheter:  

  • Samarbeidende  
  • Lyttende  
  • Tar hensyn, uten å forsvinne  
  • Motivert og motiverende 

   Sanger

   Liste over sanger finner du her

  • Opptaksinformasjon

   Det åpnes for innlevering av opptaksprøver via MinSide for søkere fra og med 12. januar 2023.

   Bachelor i Musikkteater tilbys som et 3-årig studium til søkere med de rette forutsetninger innen sang, dans og skuespill. Søkere må igjennom en opptaksprøve før en eventuelt blir valgt ut til en av de 30 studieplassene våre.  

   Opptaksprøvene leder frem til en inntaksliste hvor de beste tilbys plass. De øvrige søkerne som består opptaksprøven settes på en rangert venteliste som brukes dersom en eller flere søkere skulle takke nei. 

   Sammen med opptaksprøve skal du sende inn et
   egenvurderingsskjema.

  • Opptaksprosessen

   For å bli tatt opp til Bachelor i musikkteater må du gjennomføre og bestå en opptaksprøve i flere deler.   

   Opptaksprøvens første del er å fylle ut egenvurderingen samt lage en video av deg selv som synger én av sangene fra vårt audition-materiale. Videoen laster du opp til YouTube, Vimeo eller lignende og kopierer linken fra nettleseren inn i Egenvurderingen som lastes opp i vår søknadsportal. 

   Videoen vil bli vurdert av vår fagjury og vurdert etter et minstekrav. De som når dette minstekravet på sin video vil få innkalling til audition i våre lokaler i Oslo.

   Juryen består av høyskolelektor Allister Kindingstad (leder), førsteamanuensis Jan Ivar Lund, skuespiller Mari Haugen Smistad (ekstern representant) og Håkon Bjerke (student, 3.klasse Bachelor i musikkteater).

   Ved opptak til dette studieprogrammet er det mulig å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning §3-6. Unntaket gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav og kan dokumentere spesielle faglige evner. Dokumentering og vurdering av faglige evner skjer gjennom studiets opptaksprosess. 

   For å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, sender du en e-post til opptak@kristiania.no der du opplyser om at du ønsker å bli vurdert på kunstnerisk grunnlag. Merk e-posten med: «Søknad om unntak fra krav om generell studiekompetanse – (studieprogram)». Om du har søkt flere program ved Kristiania som kan gi unntak fra krav om generell studiekompetanse etter §3-6, ber vi om at du sender én e-post per studieprogram det gjelder.

  Monologer

  Monologer