Master i design bygger på bachelorgrad eller annen likeverdig utdanning tilsvarende 180 studiepoeng, med minst 80 studiepoeng relevant for spesialiseringen man søker på.

 • For spesialisering i interiørarkitektur kreves bachelorgrad i interiørarkitektur.
 • For spesialisering i visuell kommunikasjonsdesign kan søkere med bachelorgrad i grafisk design, illustrasjon, art direction, interaksjonsdesign, animasjon og lignende søke.

Kristiania kan i henhold til Forskrift om krav til mastergrad ved spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner, slik som relevant praksis, som helt eller delvis er likeverdige med disse kravene

Opptaksprosessen foregår over to runder. 

Opptaksprøve del 1: 

I første opptaksrunde blir søkere vurdert på grunnlag av: 

1.    Søknadsbrev som redegjør for søkerens faglige interesseområde, målsetning og motivasjon for å søke studiet/spesialiseringen, samt en foreløpig beskrivelse av tema for masterprosjektet. 

Overskriften må gjenspeile hvilken spesialisering kandidaten søker på. Søknadsbrevet skal inneholde:  

 • motivasjon og mål for å søke studiet 
 • presentasjon av ønsket tema for designfaglig utforskning i masterprosjektet, inkludert bakgrunn for din interesse i temaet, temaets samfunnsrelevans, forslag til problemstilling/undersøkelsesspørsmål som avgrenser temaet, metoder/prosessrammeverk og teori/kunnskapstilfang.  

  Temaet er ikke bindende for hele masterperioden, men vil være veiledende for tildeling av din masterveilder. Søknadsbrevet skal ikke overskride 800 ord. 

  2.    3–6 arbeidsprøver som viser søkerens faglige nivå innenfor spesialiseringen hen søker på. 

  Beskriv arbeidenes/prosjektenes tema og rammer med en kort innledning. Redegjør for prosess og metoder i minst ett av arbeidene.

  Arbeidsprøvene kan ved behov suppleres med vedlagte filer (for eksempel video, lyd etc.) eller en URL til en nettside hvor det er adekvat presentert 

  3.    CV 

  CV skal redegjøre for utdanning og arbeidserfaring, selvstendig kunstnerisk/designfaglig virksomhet og øvrig kompetanse/erfaring.  

  4.    Vitnemål og/eller annen dokumentasjon på formell kompetanse 

  Denne dokumentasjonen skal leveres to steder, slik at opptakskomiteen får vurdert utdanningen som en del av opptaksvurderingen, og slik at det formelle opptakskravet er dokumentert. Disse dokumentene må lagres separat i våre systemer. 

  Undervisningsspråket er primært norsk. Utenlandske søkere fra land utenom Norden må dokumentere norskkunnskaper. 

  Opptaksprøve del 2: 

  Søkere som gjennom første opptaksrunde kvalifiserer seg til andre opptaksrunde, blir innkalt til et obligatorisk intervju og/eller ytterligere opptaksprøve ved valgt spesialisering. Ytterligere informasjon følger med invitasjon til andre opptaksrunde.  

  Rangering vil bli foretatt ut ifra faglig nivå, tidligere utdanning og erfaring. 

  Innlevering/gjennomføring av oppgave: 

  Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. 

  NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.  

  Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.  

  Hvordan levere opptaksprøve

  For å levere opptaksprøve må du først søke på studiet. Deretter får du tilsendt en e-post med brukernavn og passord til Min side for søkere. Dette kan ta inntil 24 timer. På Min side for søkere laster du opp opptaksprøven.

  Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

  Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post: