• Opptaksprøven

  Audition

  Alle søkere til utdanningen må gjennomføre opptaksprøve for å bli tatt opp som student. For å bli kalt inn til audtion må du fylle inn og laste opp et egenvurderingsskjema i Min Side for søkere. 

  Uttrykk/formidlingsarbeid

  Søkeren skal forberede og fremvise et selvvalgt uttrykk/formidlingsarbeid, og det kan bestå av enten sang, dans eller tekst, eventuelt en kombinasjon. Søkeren står fritt til å velge sjanger/stil innen scenekunst. Varighet på det du skal vise er minimum 1,5 minutter og maksimalt 5 minutter.

  Det ses på som en fordel om søkeren fremviser noe som belyser og tydeliggjør det velgemnet den søker: 

  • Dans (KSD), 
  • Musikkteater (KSM), eller 
  • Skuespill (KSS)

 • Vurdering

  Ved deltakelse på opptaksprøve (audition) vurderes søkeren etter følgende kriterier:

  • Tekniske ferdigheter
  • Faglig forståelse
  • Egenart i selvvalgt materiale

  Opptakskomitéen vil vurdere søkerens tekniske kompetanse og egenart gjennom formidling og uttrykk. Søknaden og et intervju vil også være endel av den totale vurderingen for opptaket. Opptakskomitéen rangerer alle søkere med bestått opptaksprøve i prioritert rekkefølge etter en totalvurdering. 

  Det gjennomføres i tillegg et personlig intervju vedrørende søkerens motivasjon for utdanningen.

  Kort tid etter opptaksprørven vil du vil bli kontaktet av skolens administrasjon vedrørende resultat av opptaksprøven.

 • Viktige frister

  Etter søknadsfristen den 15.februar har vi løpende opptak.
  Alle opptaksprøver blir nå gjennomført digitalt.

  Den enkelte søker blir kontaktet av skolens administrasjon vedrørende gjennomføring og innlevering av sin digitale opptaksprøve.

  Grunnet ferieavvikling, vil opptaksarbeidet bli satt på vent i juli. Søknader vil bli behandlet igjen fra og med uke 31.

  Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og studieprogrammet

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål