• Opptaksprøven

  Audition

  Alle søkere til utdanningen må gjennomføre opptaksprøve for å bli tatt opp som student. For å bli kalt inn til audtion må du fylle inn og laste opp et egenvurderingsskjema i Min Side for søkere. 

  Uttrykk/formidlingsarbeid

  Søkeren skal forberede og fremvise et selvvalgt uttrykk/formidlingsarbeid, og det kan bestå av enten sang, dans eller tekst, eventuelt en kombinasjon. Søkeren står fritt til å velge sjanger/stil innen scenekunst. Varighet på det du skal vise er minimum 1,5 minutter og maksimalt 5 minutter.

  Det ses på som en fordel om søkeren fremviser noe som belyser og tydeliggjør det velgemnet den søker: 

  • Dans (KSD), 
  • Musikkteater (KSM), eller 
  • Skuespill (KSS)

 • Vurdering

  Ved deltakelse på opptaksprøve (audition) vurderes søkeren etter følgende kriterier:

  • Tekniske ferdigheter
  • Faglig forståelse
  • Egenart i selvvalgt materiale

  Opptakskomitéen vil vurdere søkerens tekniske kompetanse og egenart gjennom formidling og uttrykk. Søknaden og et intervju vil også være endel av den totale vurderingen for opptaket. Opptakskomitéen rangerer alle søkere med bestått opptaksprøve i prioritert rekkefølge etter en totalvurdering. 

  Det gjennomføres i tillegg et personlig intervju vedrørende søkerens motivasjon for utdanningen.

  Kort tid etter opptaksprørven vil du vil bli kontaktet av skolens administrasjon vedrørende resultat av opptaksprøven.

 • Viktige frister

  Etter søknadsfristen den 15.februar har vi løpende opptak.

  Opptaksprøvene skjer ved fysisk oppmøte i uke 11, 2023. Husk å levere egenvurderingsskjema for å bli kalt inn til auditon. 

  Den enkelte søker blir kontaktet av skolens administrasjon vedrørende dato og gjennomføringen av sin audition.

  Hvis du søker etter 15. februar, vil du bli kontaktet av skolens administrasjon om dato for audition. Etter søknadsfristen den 15.februar har vi løpende opptak.

  Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og studieprogrammet

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Foto av Ørjan Skyrud med brosjyre for opptaksprøvene i hånden.

– Opptaksprøvene er ikke noe å være redd for

Opptaksprøvene på Kristiania kan ved første øyekast virke overveldende, men beskjeden fra både lærere og studenter er at de er mindre skumle enn du kanskje tror.
Les mer