Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til fagskoleutdanningen i kommersiell scenekunst.

Det åpnes for innlevering av opptaksprøver via MinSide for søkere fra og med 12. januar 2023.

For å bli kalt inn til audition må du fylle inn og laste opp et egenvurderingsskjema som du finner her.

Alle søkere til utdanningen må gjennomføre opptaksprøve for å bli tatt opp som student. 

Når må jeg søke?

Etter søknadsfristen den 15.februar har vi løpende opptak.

Når er opptaksprøven?

Opptaksprøvene skjer ved fysisk oppmøte i uke 11 2023.

Den enkelte søker blir kontaktet av skolens administrasjon vedrørende dato og gjennomføringen av sin audition.

Hvis du søker etter 15. februar, vil du bli kontaktet av skolens administrasjon om dato for audition.

Opptaksprøven

Søkeren skal forberede og fremvise et selvvalgt uttrykk/formidlingsarbeid, og det kan bestå av enten sang, dans eller tekst, eventuelt en kombinasjon. Søkeren står fritt til å velge sjanger/stil innen scenekunst. Varighet på det du skal vise er minimum 1,5 minutter og maksimalt 5 minutter.

Det ses på som en fordel om søkeren fremviser noe som belyser og tydeliggjør det velgemnet den søker: Enten dans (KSD), musikkteater (KSM) eller skuespill (KSS).

Hvordan vurderes opptaksprøven?

Ved deltakelse på opptaksprøve (audition) vurderes søkeren etter følgende kriterier:

  • Tekniske ferdigheter
  • Faglig forståelse
  • Egenart i selvvalgt materiale

Opptakskomitéen vil vurdere søkerens tekniske kompetanse og egenart gjennom formidling og uttrykk. Søknaden og et intervju vil også være endel av den totale vurderingen for opptaket. Opptakskomitéen rangerer alle søkere med bestått opptaksprøve i prioritert rekkefølge etter en totalvurdering. 

Det gjennomføres i tillegg et personlig intervju vedrørende søkerens motivasjon for utdanningen.

Kort tid etter opptaksprørven vil du vil bli kontaktet av skolens administrasjon vedrørende resultat av opptaksprøven.

Kontaktinformasjon for opptaksprøver

Dersom du har spørsmål rundt søknad og audition, vennligst ta kontakt med oss på soknader@baardar.no eller ring til vår resepsjon på tlf. 22 20 90 10

Opptaksprøveavgift/søknadsavgift

Når man søker opptak til Fagskoleutdanning på Bårdar Akademiet betaler man en auditionavgift på kr. 300,- som går til å dekke administrative kostnader ved søknadsbehandling og opptaksprøve. Søknadsavgiften refunderes ikke ved manglende oppmøte.