Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til fagskoleutdanningen i dans.

Det åpnes for innlevering av opptaksprøver via MinSide for søkere fra og med 12. januar 2023.

For å bli kalt inn til audition må du fylle inn og laste opp et egenvurderingsskjema som du finner her.

Alle søkere til utdanningen må gjennomføre opptaksprøve for å bli tatt opp som student. 

Når må jeg søke?

Etter søknadsfristen den 15.februar har vi løpende opptak.

Når er opptaksprøven?

Opptaksprøvene skjer ved fysisk oppmøte en av dagene i uke 10 2023.

Den enkelte søker blir kontaktet av skolens administrasjon vedrørende dato for sin audition.

Hvis du søker etter 15. februar, vil du bli kontaktet av skolens administrasjon om dato for audition.

Opptaksprøven

Opptaksprøven består av en audition og et intervju. 

Audition

 • Audition består av danseklasser i jazzdans og moderne/scenisk dans samt ditt valgemne. Valgemnene er klassisk ballett eller hiphop/kommersiell dans.
 • All instruksjon og koreografi blir gitt av skolens dansepedagoger denne dagen. Det er ikke nødvendig å øve inn egen koreografi. Møt opp i god tid på auditiondagen du får tildelt og sørg for å være godt oppvarmet før audition starter. 

Intervju

I tillegg til audition vil det bli gjennomført et intervju hvor vi vurderer din motivasjon og din egnethet til å gjennomføre studiet. I intervjuet vil du få mulighet til å fortelle om deg selv, din bakgrunn og motivasjon, samt dine forventninger til utdanningen. 

Hva må du huske til audition? 

  • Ettersittende dansetøy
  • Egnet fottøy til din audition
  • Mat og drikke

Vurderingskriterier

Alle søkere skal ha audition i og vurderes i jazzdans og moderne/scenisk dans + valgemnet du har valgt (Klassisk ballett eller Hip Hop / Kommersiell dans). Alle skal søkeren ha audition i totalt tre retninger


Ved deltakelse på opptaksprøve (audition) vurderes søkeren etter følgende kriterier:

 • Jazzdans:
  Teknikkforståelse, koordinasjon & rytme, dynamikkforståelse & innlevelse
 • Moderne scenisk dans:
  Danserisk egenart, scenisk tilstedeværelse, rytme & dynamikkforståelse

I tillegg vurderes søkeren på følgende kriterier ut fra aktuelt valgemne:

 • Valgemne klassisk ballett:
  Teknikkforståelse, koordinasjon & rytme, dynamikkforståelse & innlevelse
 • Valgemne hiphop/kommersiell dans:
  Uttrykk & egenart, koordinasjon, rytme og dynamikkforståelse

Studenten blir også vurdert på sitt kunstneriske potensiale, utviklingspotensiale og formidlingsevne. Det gjennomføres i tillegg et personlig intervju vedrørende søkerens motivasjon for utdanningen.

Opptakskomitéen rangerer alle søkerne med bestått opptaksprøve i prioritert rekkefølge etter en totalvurdering ut fra de ovennevnte kriteriene.

Kort tid etter opptaksprøven vil du vil bli kontaktet av skolens administrasjon vedrørende resultat av opptaksprøven.

Kontaktinformasjon for opptaksprøver

Dersom du har spørsmål rundt søknad og audition, vennligst ta kontakt med oss på soknader@baardar.no eller ring til vår resepsjon på tlf. 22 20 90 10

Opptaksprøveavgift/søknadsavgift

Når man søker opptak til Fagskoleutdanning på Bårdar Akademiet betaler man en auditionavgift på kr. 300,- som går til å dekke administrative kostnader ved søknadsbehandling og opptaksprøve. Søknadsavgiften refunderes ikke ved manglende oppmøte.