• Opptaksprøven

  Egenvurderingsskjema

  Alle søkere til utdanningen må gjennomføre opptaksprøve for å bli tatt opp som student. Opptaksprøven består av en audition og et intervju. I tillegg må du fylle inn og laste opp et egenvurderingsskjema for å bli kalt inn til auditon.

  Audition

  Audition består av danseklasser i jazzdans og moderne/scenisk dans samt ditt valgemne. Valgemnene er klassisk ballett eller hiphop/kommersiell dans.

  All instruksjon og koreografi blir gitt av skolens dansepedagoger denne dagen. Det er ikke nødvendig å øve inn egen koreografi. Møt opp i god tid på auditiondagen du får tildelt og sørg for å være godt oppvarmet før audition starter. 

  Intervju

  I tillegg til audition vil det bli gjennomført et intervju hvor vi vurderer din motivasjon og din egnethet til å gjennomføre studiet. I intervjuet vil du få mulighet til å fortelle om deg selv, din bakgrunn og motivasjon, samt dine forventninger til utdanningen. 

 • Vurderingskriterier

  Alle søkere skal ha audition i og vurderes i jazzdans og moderne/scenisk dans + valgemnet du har valgt (Klassisk ballett eller Hip Hop / Kommersiell dans). Alle skal søkeren ha audition i totalt tre retninger


  Ved deltakelse på opptaksprøve (audition) vurderes søkeren etter følgende kriterier:

  • Jazzdans
   Teknikkforståelse, koordinasjon & rytme, dynamikkforståelse & innlevelse

  • Moderne scenisk dans
   Danserisk egenart, scenisk tilstedeværelse, rytme & dynamikkforståelse

  I tillegg vurderes søkeren på følgende kriterier ut fra aktuelt valgemne:

  • Valgemne klassisk ballett
   Teknikkforståelse, koordinasjon & rytme, dynamikkforståelse & innlevelse

  • Valgemne hiphop/kommersiell dans
   Uttrykk & egenart, koordinasjon, rytme og dynamikkforståelse

  Studenten blir også vurdert på sitt kunstneriske potensiale, utviklingspotensiale og formidlingsevne. Det gjennomføres i tillegg et personlig intervju vedrørende søkerens motivasjon for utdanningen.

  Opptakskomitéen rangerer alle søkerne med bestått opptaksprøve i prioritert rekkefølge etter en totalvurdering ut fra de ovennevnte kriteriene.

  Kort tid etter opptaksprøven vil du vil bli kontaktet av skolens administrasjon vedrørende resultat av opptaksprøven.

 • Viktige frister

  Etter søknadsfristen den 15.februar har vi løpende opptak.
  Alle opptaksprøver blir nå gjennomført digitalt.

  Den enkelte søker blir kontaktet av skolens administrasjon vedrørende gjennomføring og innlevering av sin digitale opptaksprøve.

  Grunnet ferieavvikling, vil opptaksarbeidet bli satt på vent i juli. Søknader vil bli behandlet igjen fra og med uke 31.

  Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og studieprogrammet

Ofte stilte spørsmål 

Ofte stilte spørsmål