For at du skal komme i gang med studiene er det viktig at du tar deg tid til å lese all informasjonen du finner her.

  • Alle studenter må semesterregistrere seg i StudentWeb for å få tilgang til sitt emne i Canvas. Klikk her for informasjon om semesterregistrering
  • Ditt brukernavn og passord for nødvendige tilganger er sendt til deg på sms (FEIDE-innlogging)
  • Du får tilgang på Canvas fra 5. august. Du kan begynne å forberede deg på studiestart ved å gjøre deg kjent i Canvas. Her finner du fellesinformasjon om det å være nettstudent hos oss, opplæringsmateriell om Canvas og studiespesifikk informasjon om studiet om det første emnet du skal i gang med
  • Dersom du er påmeldt forkurs vil også forkurset være tilgjengelig i Canvas fra 5. august. For å få tilgang til forkurset, må du melde deg til undervisning for «datakurset» i Studentweb
  • Undervisningen starter i uke 35 i læringsplattformen Canvas. Tidspunkt for undervisning finner du på klassesiden

Lykke til med studiestart!

Viktig informasjon

Avdeling for studentoppfølging

Under finner du kontaktinformasjon til studie- og praksis rådgiverne. De kan svare på alle spørsmål knyttet til studiehverdagen din.