Kristianiarevyen er en studentdrevet revy der tverrfaglighet, kreativitet og samhold blomstrer og står i fokus. Det er et godt tilbud for alle som har lyst til å gjøre noe gøy ved siden av studiene, samt skape gode og lærerike erfaringer som man kan ta med seg videre til andre prosjekter og arbeidslivet generelt.

Du kan søke på hvilken som helst stilling, uavhengig av erfaring og hvilket studium du går på. Stillingsutlysningene skjer på revyen sine sosiale medier, hvorav de ulike stillingene etterspørres i diverse puljer fra 29. august–10. oktober.

Audition for skuespillere og band vil skje i slutten av oktober.

Send søknad eller eventuelle spørsmål på e-post til revysjefene. 

Ledige stillinger i Kristianiarevyen: