Kristianiarevyen er en studentdrevet revy for de som sitter inne med skaperglede og har lyst til å jobbe i team for å lage en forestilling. Vi jobber profesjonelt og dette er et godt tilbud for alle som har lyst til å gjøre noe gøy ved siden av studiene. Du kan søke på hvilken som helst stilling, uavhengig av hvilket studium du går. Alle ved Høyskolen Kristiania kan søke! 

Send søknad eller eventuelle spørsmål på e-post til revysjefene. 

Ledige stillinger i Kristianiarevyen: