På Høyskolen Kristiania skal alle ansatte og studenter holde minst 1 meter avstand til andre, og kun et begrenset antall personer kan være tilstede i lokalene samtidig med minimum 1 meter avstand. Det finnes engangsmunnbind til utdeling i resepsjonen.

Hovedregelen på Høyskolen Kristiania er at de fleste ansatte har hjemmekontor, slik at så få ansatte som mulig oppholder seg på campus. De ansatte anbefales å unngå kollektiv transport i rushtiden. Medarbeidere som har mulighet for å sykle eller gå til jobb oppfordres til å gjøre dette.

Deltakeres første møte i AcuBreast-studien finner sted på Høyskolen Kristiania. AcuBreast-studien er planlagt å starte i løpet av høsten 2020, og vil foregå i et møterom der kun du som deltaker og forskningskoordinator vil være tilstede. Rommet er stort nok til at 1 meter avstand, eller mer, kan holdes. Dersom du kommer i kontrollgruppen vil all videre kommunikasjon kunne foregå per mail eller telefon. Dersom du kommer i akupunkturgruppen vil du møte en akupunktør som følger bransjetilpassede nasjonale retningslinjer for smittevernstiltak utarbeidet av FHI for å gjøre behandlingen så trygg som mulig både for den som får behandling, men også for akupunktøren.

Vi anbefaler at deltakerne prøver å unngå kollektiv transport i rushtiden og vi vil tilpasse møter og behandling utfra når det er mindre press på kollektivtrafikken. Deltakere som har mulighet for å sykle, gå eller kjøre bil oppfordres til å gjøre dette.

Som alltid gjelder reglene:
Vask hendene grundig og ofte
Hold minst 1 meter avstand til andre
Hold deg hjemme hvis du er syk

Trenger du en oppfriskning finner du de her:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/

Her kan du lese mer om Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19):
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19