Studien strekker seg over tre år (2020-2023) og undersøker om akupunkturbehandling kan hjelpe ved kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere. I tillegg ønsker vi å registrere mulig effekt på andre symptomer relatert til senskader av kreftbehandling, som også kan påvirke fatigue (hetetokter, livskvalitet, angst, depresjon, søvn og søvnighet). 

Hvem kan delta?

Vi søker etter 250 kvinnelige brystkreftoverlevere med kreftrelatert tretthet. For å kunne delta i studien må du være ferdig med kreftbehandlingen.

Du kan ikke delta hvis du bruker blodfortynnende medisin, er under behandling for anemi, er under palliativ behandling, var plaget med fatigue før kreftdiagnosen eller benytter akupunkturbehandling.

Hva innebærer studien?

Dersom du oppfyller kriteriene i studien, og velger å delta, vil du bli bedt om å signere et samtykkeskjema og møte på et tidspunkt som passer for deg på Høyskolen Kristiania som ligger sentralt i Oslo sentrum, Prinsensgate 7-9 for å fylle ut et sett med spørreskjemaer.

Deltakerne blir tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene gruppen får 10-12 akupunkturbehandlinger hos en akupunktør utdannet med en Bachelor i akupunktur fra Høyskolen Kristiania. De får en til to behandlinger ukentlig. Akupunkturbehandlingen er gratis for deltakerne. Den andre gruppen (kontrollgruppen) får ingen behandling mens studien pågår. Deltakerne skal leve som normalt, men de som er i kontrollgruppen kan ikke oppsøke akupunktør eller en annen terapeut for behandling for fatigue i studietiden. Alle deltakere i studien kan gjøre egne tiltak som for eksempel trene, meditere eller endre kosthold. 

Når behandlingen er avsluttet vil deltakerne på nytt registrere fatigue og andre helsedata gjennom spørreskjemaer. Tolv uker etter at deltakerne i kontrollgruppen hadde sitt første oppmøte på høyskolen må de utfylle spørreskjemaer på nytt. Dette gjentas for alle deltakere tre mnd senere. Alle spørreskjemaene er velkjente i bruk når man forsker på fatigue hos brystkreftoverlevere.

Utfylling av spørreskjemaene i begynnelsen- og ved avslutningen av studiet kan være tidkrevende, og vi anbefaler at ca. 30-45 minutter settes av til dette. 

AcuBreast-studien er finansiert av Rosa sløyfe, et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen.