Hvorfor emne på campus eller hos virksomheten?

    • Når en virksomhet har utfordringer eller muligheter som kan påvirkes med kompetansehenvisning er det ingenting som slår å la kollegaer møtes for å gjennomføre relevante oppgaver og diskutere konkrete løsninger som en del av å tilegne seg ny kunnskap sammen.
    • Når fellesskap, kulturbygging, faglig plattform, øvingsoppgaver og implementering er viktig for utbyttet, er en fysisk samlingsarena uvurderlig.

Læringsutbyttet i tilpassede emner er det samme som i original-emnene, men vi gjør smarte endringer i oppgaver og samlinger slik at gjennomføringen blir spesielt relevant for de utfordringer og mulighetene medarbeiderne møter i sin hverdag. Oppgaver kan formuleres så de blir konkrete verdiskapende innspill til virksomheten.

Ta kontakt for en hyggelig prat bedrift@kristiania.no

Interessen for studiepoeng er varierende, og fordi det alltid er mange medarbeidere som verdsetter studiepoeng tar Kristiania utgangspunkt i å tilpasse ferdig kvalitetssikrede emner som gjør at medarbeiderne kan få emnet godkjent i en «grad» dersom de ønsker det på sikt. 

Mange emner er 7,5 studiepoeng. Det passer fint å ta ved siden av jobben i løpet av et semester. Vi beregner ofte ca 4 samlingsdager pr emne av denne størrelsen, og legger samlingene til det tidspunktet og stedet som passer best for din virksomhet. Antall samlingsdager vil kunne variere avhengig av emnets størrelse og kompleksitet.

Medarbeiderne får tilgang til et klasserom på nett som fungerer som kommunikasjonsplattform underveis, og som gjør det enkelt å samarbeide online. Tilgang til læringsplattformen er en spesielt stor fordel for medarbeidere som ikke har så tett kontakt med hverandre i hverdagen.

Samarbeid

Emner på campus eller in-house Se alle våre enkeltemner