Hvorfor emne på campus eller hos virksomheten?

    • Når en virksomhet har utfordringer eller muligheter som kan påvirkes med kompetansehenvisning er det ingenting som slår å la kollegaer møtes for å gjennomføre relevante oppgaver og diskutere konkrete løsninger som en del av å tilegne seg ny kunnskap sammen.
    • Når fellesskap, kulturbygging, faglig plattform, øvingsoppgaver og implementering er viktig for utbyttet, er en fysisk samlingsarena uvurderlig.

Læringsutbyttet i tilpassede emner er det samme som i original-emnene, men vi gjør smarte endringer i oppgaver og samlinger slik at gjennomføringen blir spesielt relevant for de utfordringer og mulighetene medarbeiderne møter i sin hverdag. Oppgaver kan formuleres så de blir konkrete verdiskapende innspill til virksomheten.

Ta kontakt for en hyggelig prat

Interessen for studiepoeng er varierende, og fordi det alltid er mange medarbeidere som verdsetter studiepoeng tar Kristiania utgangspunkt i å tilpasse ferdig kvalitetssikrede emner som gjør at medarbeiderne kan få emnet godkjent i en «grad» dersom de ønsker det på sikt. 

Mange emner er 7,5 studiepoeng. Det passer fint å ta ved siden av jobben i løpet av et semester. Vi beregner ofte ca 4 samlingsdager pr emne av denne størrelsen, og legger samlingene til det tidspunktet og stedet som passer best for din virksomhet. Antall samlingsdager vil kunne variere avhengig av emnets størrelse og kompleksitet.

Medarbeiderne får tilgang til et klasserom på nett som fungerer som kommunikasjonsplattform underveis, og som gjør det enkelt å samarbeide online. Tilgang til læringsplattformen er en spesielt stor fordel for medarbeidere som ikke har så tett kontakt med hverandre i hverdagen.

Samarbeid

ASKO

ASKO har etablert ASKO-skolen for å bidra til å bli en foretrukket arbeidsplass og for å utvikle medarbeiderne til å bli de beste i sin bransje.

Bachelor

Som en del av satsingen har de inngått et samarbeid med Kristiania om å la en full klasse med motiverte medarbeidere få gjennomføre et bachelorløp i Innkjøp og logistikk på deltid over 4,5 år. Undervisningen foregår i ASKO-skolens egne lokaler og samlingene er en viktig arena for gode diskusjoner mellom kollegaer. Medarbeiderne er nå inne i sitt fjerde år og tar «praksisfag» som skal sikre at de lærer å ta i bruk kunnskapen de har opparbeidet seg så langt.

Felles plattform

Parallelt med at bachelorklassen gjennomfører sitt opplegg vil ca 100 medarbeidere i tre puljer ha gjennomført emnet Prosjektstyring. Målet er å skape en felles plattform og forståelse for hvordan de kan jobbe med prosjektstyring i organisasjonen på en god måte.

Emner på campus eller in-house

Gerda M. Sørli Brechan

  • Forretningsutvikler/seniorrådgiver B2B
  • Avdeling for fleksibel og livslang læring

Kontakt oss

Vår avdeling for fleksibel og livslang læring har et team av erfarne rådgivere som står parat til å hjelpe deg.

Send en kort beskrivelse av bakgrunnen for din henvendelse, så tar vi kontakt i nærmeste fremtid.

bedrift@kristiania.no