Systemene og verktøyene er ikke mål i seg selv, men er svært viktige for å sikre planmessighet og kontinuitet i kvalitetsarbeidet på tvers av studieprogrammer, institutter og avdelinger. En forutsetning for å kunne ha et levende kvalitetssikringssystem er god tilgjengelighet og åpenhet rundt viktig informasjon og data. En aktiv bruk av innholdet over tid er viktig for å utvikle en sterk kvalitetskultur.

Nyttige verktøy i kvalitetsarbeidet

Nyttige verktøy