Strategien peker på fire fokusområder: 

  1. Utdanning
  2. Forskning og kunstnerisk utvikling
  3. Samarbeid med arbeidslivet
  4. En profesjonell og effektiv organisasjon.

Det er jobbet frem egne delstrategier til hver av de fire fokusområdene. Finn både overordet strategi og delstrategier her

Det er videre definert en rekke konkrete veivalg under hvert fokusområde samt en strategisk måltavle, som forteller hvor høyskolen ønsker å være i 2025. Måltavlen inneholder til sammen 20 indikatorer: 11 kvalitetsindikatorer og 9 strategiindikatorer fordelt på de fire fokusområdene. 

Måltavlen fungerer som et nyttig styringsverktøy og brukes av ledelsen på ulike nivåer i oppfølgingen av de strategi- og kvalitetsmål som er satt.

Du kan klikke deg inn på fokusområdene nedenfor.

Strategisk måltavle

Både studieprogramledere og dekaner rapporterer årlig innenfor de definerte kvalitets- og strategiindikatorene, slik at alle vesentlige områder av betydning for utdanningskvaliteten systematisk er analysert og rapportert på. 

Handlingsplaner for hver school som både omhandler strategi og kvalitet, følger arbeidet med rapporteringen.