Slik jobber vi i høyskolen

Prosessene beskrives med bruk av flytskjema og prosedyrebeskrivelser. I tillegg kan relevant dokumentasjon lenkes til prosedyrebeskrivelsene slik at man har tilgang til den dokumentasjon man trenger for å gjennomføre aktivitetene på en korrekt måte.

I Høyskolens kvalitetshåndbok er det gitt en enkel beskrivelse av prosessene knyttet til det studienære kvalitetsarbeidet på emne-, studieprogram- og studieporteføljenivå.
For en detaljert beskrivelse av hvert steg i prosessene må du inn i systemet Compilo for å finne prosessbeskrivelsene og tilhørende dokumentasjon.

Compilo er valgt som Høyskolens system for prosessbeskrivelser ut fra den relevans og nytteverdi det kan gi de ansatte i deres kvalitetsarbeid. På forsiden møter du en modell som er delt inn i ulike hovedområder. Ved å klikke på et av områdene får du tilgang til de prosesser og prosedyrer som er gjeldende for arbeidet innen dette området. Eksempelvis inneholder området «studier» flere prosesser knyttet til utvikling og vedlikehold av studieprogram.

Hver enkelt ansatt har en unik bruker, noe som gir gode muligheter til å tilpasse innholdet man møter i systemet. Eksempelvis kan hver bruker definere egne favoritter blant prosessene med høy relevans for sitt arbeidsområder, og dermed ha enkel tilgang til dem direkte fra forsiden.