Arbeidet er formalisert og strukturert i høyskolens kvalitetssystem. Systemets fundmanet er de åtte kvalitetsområdene. Kvalitetsområdene er en kategorisering og konkretisering av hva høyskolen legger i begrepet utdanningskvalitet og viser alle dimensjoner ved utdanningskvalitet som høyskolen systematisk jobber med å utvikle. De er både nært knyttet til hva som vektlegges som viktig for høyere utdanning i samfunnet generelt og til høyskolens egne strategi frem mot 2030.

Kvalitetsområdene

Kvalitetsområdene