Klikk i firkanten oppe i høyre hjørne for å åpne årshjulet. Der kan du søke på ulike aktiviteter, roller eller lignende for å finne det du leter etter, f. eks Studieprogramleder eller Emnebeskrivelser.