Rådsforsamlingen utpeker en statsautorisert revisor til å revidere stiftelsens regnskaper, samt til å godkjenne årsregnskap og årsberetning.

Odd Rustad Nilssen, leder

Han er advokat og partner i DHT Corporate Services, og har vært medlem i rådsforsamlingen siden 2013.

Astrid Søgnen

Direktør for Utdanningsetaten i Oslo, og har vært medlem i rådsforsamlingen siden 2016.

Thorleif Thorleifsson

Er ingeniør innenfor marine, og jobber med organisasjonsutvikling. Han driver foretaket Storm og Stille AS. Har tidligere sittet i styret til Høyskolen Kristiania, og har vært medlem i rådsforsamlingen siden 2015.

Lars Magnus Øksnes

Avdelingsleder og rådgiver i REDINK. Medlem av rådsforsamlingen siden 2014.

Kari Spjeldnæs 

Har siden 2005 vært forlagsdirektør for litteratur i Aschehoug. 

Kirsti Lyngvær Engelien 

Undervisningsleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. 

Kjersti Ruud Walaas

Høyskolelektor og faglig studieleder for bachelorstudiet i Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling ved Høyskolen Kristiania. Medlem av rådsforsamlingen siden 2016.

Fredrik Eive Refsli

Førsteamanuensis i grafisk design. Medlem av rådsforsamlingen siden 2019.

Magnus Mølsted Andersen

Controller ved Høyskolen Kristiania og medlem av rådsforsamlingen siden 2014.

Marte Myrstad, vara

HR-rådgiver ved Høyskolen Kristiania. Vara i rådsforsamlingen siden 2019.