Rådsforsamlingen utpeker en statsautorisert revisor til å revidere stiftelsens regnskaper, samt til å godkjenne årsregnskap og årsberetning.

 • Harald Hjort
 • Astrid Søgnen
 • Thorleif Thorleifsson
 • Lars Magnus Øksnes
 • Hilde Lorentzen
 • Kirsti Lyngvær Engelien 
 • Ole Goethe
 • Elin Ørjasæter
 • Birthe Heldal
 • Kjetil Lindmark
 • Anette Kallevig
 • Nigel Halpern (vara)