Rådsforsamlingen utpeker en statsautorisert revisor til å revidere stiftelsens regnskaper, samt til å godkjenne årsregnskap og årsberetning.

Eksterne medlemmer: 

  • Peter Wesenberg (leder)     
  • Liza Reisel    
  • Harald Hjort       
  • Hilde Lorentzen
  • Astrid Søgnen
  • Per-Espen Magnussen

Interne medlemmer: 

  • Ester Conings Vanvik   
  • Magne Johannessen
  • Line Edelmann