Rådsforsamlingen utpeker en statsautorisert revisor til å revidere stiftelsens regnskaper, samt til å godkjenne årsregnskap og årsberetning.

Håvard Grjotheim, leder av Rådsforsamlingen

Administrerende direktør i 07 Gruppen. Han har cand. phil fra Universitet i Oslo, og har arbeidet innen utdanningssektoren. De siste 30 årene har hans virke vært innen norsk og europeisk næringsliv. Medlem av rådsforsamlingen siden 2012.

Odd Rustad Nilssen, nestleder

Han er advokat og partner i DHT Corporate Services, og har vært medlem i rådsforsamlingen siden 2013.

Astrid Søgnen

Direktør for Utdanningsetaten i Oslo, og har vært medlem i rådsforsamlingen siden 2016.

Vibeke Rørvik

HR-direktør i Simonsen Advokatfirma. Er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo og har erfaring fra blant annet Accenture og DNB. Medlem i rådsforsamlingen siden 2012.

Thorleif Thorleifsson

Er ingeniør innenfor marine, og jobber med organisasjonsutvikling. Han driver foretaket Storm og Stille AS. Har tidligere sittet i styret til Høyskolen Kristiania, og har vært medlem i rådsforsamlingen siden 2015.

Lars Magnus Øksnes

Avdelingsleder og rådgiver i REDINK. Medlem av rådsforsamlingen siden 2014.

Kjersti Ruud Walaas

Høyskolelektor og faglig studieleder for bachelorstudiet i Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling ved Høyskolen Kristiania. Medlem av rådsforsamlingen siden 2016.

Fredrik Eive Refsli

Førsteamanuensis i grafisk design. Medlem av rådsforsamlingen siden 2019.

Magnus Mølsted Andersen

Controller ved Høyskolen Kristiania og medlem av rådsforsamlingen siden 2014.

Marte Myrstad, vara

HR-rådgiver ved Høyskolen Kristiania. Vara i rådsforsamlingen siden 2019.