Rådsforsamlingen utpeker en statsautorisert revisor til å revidere stiftelsens regnskaper, samt til å godkjenne årsregnskap og årsberetning.

 • Harald Hjort
 • Astrid Søgnen
 • Thorleif Thorleifsson (leder)
 • Peter Wesenberg (nestleder)
 • Hilde Lorentzen
 • Per-Espen Magnussen
 • Magne Johannessen
 • Elin Ørjasæter
 • Birthe Heldal
 • Kjetil Lindmark (vara)
 • Nigel Halpern (vara)
 • Hilde Skjerve (vara)