Arkivbilde av Ernst G.Mortensen og gammel NKS-anonnse.
Arkivbilde av Ernst G.Mortensen og gammel NKS-anonnse.

1914

Oppstart som Norsk Korresponenceskole (NKS)  

Den 4. oktober 1914 starter Ernst G. Mortensen et nytt kapittel i norsk utdanningshistorie. En ny form for undervisning, ved korrespondanse, ble introdusert i Norge.

Norsk Korrespondenceskole blir i løpet av få år landets største skole. Det første året hadde skolen 125 elever. 15 år senere er det 9000 elever og kurs innen ca. 40 fagområder.

1939

25-års jubileum: «Det 20. århundres skole» 

Ernst G. Mortensen blir slått til ridder av St. Olavs orden og NKS blir beskrevet som «det 20. århundres skole». NKS samarbeider med folkeopplysningsbevegelsen, Voksenopplæring i Forsvaret, Handelsflåten og skolepolitiske myndigheter. Båndene ble ytterligere styrket med Lov om brevskular i 1948.

1964

50-årsjubileum

Ved 50-årsfeiringen er Hans Majestet Kong Olav V til stede i Universitetets aula. Kongen blir ført inn på rød løper av adm. dir. Carl L. Mortensen. Det er gode grunner til å feire. Så mange som 80 000 aktive elever følger brevundervisningen i NKS i jubileumsåret. NKS får et helt nytt og moderne trykkeri i 1962 – NKS Trykkeri A/S. I september 1964 flytter NKS inn i eget bygg i Industrigata 41 i Oslo.

1976

En selveiende, ideell stiftelse 

NKS blir en selveiende, ideell stiftelse, donert av Mortensenfamilien. Stiftelsesformen styrker samarbeidet med skolepolitiske myndigheter. «Kombinert undervisning» – brevkurs kombinert med lokal undervisning – får et enormt omfang på 70- og 80-tallet. NKS har opptil 70 000 nye elever i året mot slutten av 80-tallet.

1986

NKS Høgskole

I 1986 etableres en fjernundervisningsbasert elektronisk høyskole, NKS Høgskole, som får offentlig godkjenning i 1987. Fjernundervisning på høyskolenivå er et strategisk satsingsområde fra tidlig på 80-tallet, delvis gjennom samarbeid med eksisterende høyskoler og noen år senere med egen høyskole.

1993

NKS-Gruppen 

Fra 1993 utvides stiftelsen med nye virksomheter, først Ml-Gruppen med bl.a. Merkantilt Institutt (Ml) og Institutt for Høyere Markedsføring (IHM) i 1993 og Norsk Reiselivshøyskole (NRH) i 1999. Stiftelsen tar markedsnavnet NKS-Gruppen. Skolene samlokaliseres på Bislett Høyskolesenter fra 1995.

2005

Campus Kristiania

Alle skolene flytter til Kirkegata i Oslo og «Campus Kristiania» erstatter navnet NKS-Gruppen. MI blir en godkjent fagskole og deles i to: Norges Kreative Fagskole og Norges Merkantile Fagskole. Vekst for NKS Høyskolene (OHM og NRH) gis høy prioritet. NKS når frem til nye målgrupper med nettstudier på høyskolenivå.

2009

Strategiske nyvinninger 

Markedshøyskolen, NKS Høyskolenes nye navn fra 2008, blir en offentlig akkreditert høyskole! Norges Kreative Fagskole er Norges ledende private fagskole. NKS Nettstudier er i god vekst i 2007, med en anerkjent posisjon som nettskole. Stiftelsen innlemmer Aktiv Læring i 2009 og Akupunkturhøyskolen i 2010.

2011

Satsing på forebyggende helse  

Akupunkturhøyskolen (AKHS) og Nordisk Akademi for Osteopati (NAO) blir en del av Campus Kristiania. Skolene er del av en sterkere satsing på forebyggende helse.

Høyskolens første masterprogram, Markedskunnskap, blir akkreditert hos Markedshøyskolen. 

2012

Høyskolen Campus Kristiania

6. juni 2012 blir akkrediteringen fra Markedshøyskolen løftet opp til stiftelsen, og Campus Kristiania blir én høyskole. CK bytter navn til Høyskolen Campus Kristiania, og får sin første rektor. Skolenavnene Markedshøyskolen, Norges Kreative Fagskole og Norges Helsehøyskole blir organisert i fakulteter. NKS Nettstudier og Aktiv Læring fortsetter som virksomheter i høyskolen. CK har nå faglig fullmakt til å opprette bachelorstudier, uavhengig av fagområder. I 2013 endrer Norges Kreative Fagskole navn til Norges Kreative Høyskole, og den får to høyskolestudier godkjent av NOKUT.

2014

100-års jubileum 

Høsten 2014 kan Campus Kristiania se tilbake på 100 år med kontinuerlig skoledrift og fremover mot en stadig sterkere posisjon i norsk utdanning.

2015

Høyskolen Kristiania  

Høyskolen samles til en enhet med ulike institutter og endrer navn til Høyskolen Kristiania. Hele høyskolen reakkrediteres av NOKUT etter utvikling av nytt kvalitetssystem.

I samarbeid med Snøhetta utvikler man ny visuell profil og et eget Kristiansk alfabet.

Fagskolen fortsetter som egen avdeling, og nettstudiene gir studentene mulighet til å studere uavhengig av hvor de bor.

2018

Sammenslåing styrker fagmiljøene

Westerdals Oslo ACT blir en del av Høyskolen Kristiania. Westerdals Oslo ACT besto av det tidligere Westerdals, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) og Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS). Sammenslåingen styrker Høyskolen Kristianias kreative miljø og de tekniske fagmiljøene, og svarer på regjeringens ønske om å skape større enheter i fagskole- og høyskolesektoren.

Fagskolen blir skilt ut som eget datterselskap og begynner å tilby nettbaserte studietilbud innen helse og oppvekst, samt økonomi og administrasjon. Norges Yrkesakademi blir en del av fagskolen. Fagskolen Kristiania er dermed Norges største fagskolemiljø.

2019

Satsing på kreative fag og uttalt universitetsambisjon  

Norges dansehøyskole og Musikkteaterskolen innlemmes i Høyskolen Kristiania og styrker de kreative fagmiljøene innen dans og musikkteater.

Høyskolen Kristiania setter seg mål om å bli Norges første arbeidslivsuniversitet innen 2030 med «Universitetsprosjektet Kristiania».

Fagskolen åpner egne bygg både i Oslo og Bergen, og får flere rom med spesialutstyr.

2020

  Fagmiljøene styrkes med mote og dans  

Esmod Oslo har utdannet designere og modellører siden 1990. De blir nå en del av Fagskolen Kristiania, sammen med Bårdar Akademiet. Bårdar Akademiet har tilbudt fagskoleutdanning innen dans siden 1995. Fagskolen utvider med dette sine yrkesrettede tilbud innenfor kreative fag. Fagskolen er dette året blitt Norges første fagskole med tre fagområde-akkrediteringer.

Pandemien viser at vi håndterer endring, over natten flyttet vi 10 000 stedbaserte studenter til campus på nett da Norge stengte ned.  

2021

Høyskolen får akkreditert to doktorgradsprogram og fagskolen har nye fusjoner  

Høyskolen Kristiania får akkreditering av to doktorgrader innen anvendt informasjonsteknologi og i kommunikasjon- og ledelse. Dette er et skritt på veien mot å bli et uavhengig arbeidslivsuniversitet som er eid av en ideell og uavhengig stiftelse.

School of Fashion Industry (SoFI) og Bilder Nordic School of Photography blir en del av Fagskolen Kristiania. Dermed styrkes fagmiljøene innen mote, interiør og foto. Fagskolen blir tildelt det internasjonale utdanningssamarbeidet ECHE Charter Erasmus+ for perioden 2021 - 2027. Fagskolen Kristiania er på vei til å bli en ledende fagskole for en rekke utdanninger. 

2024

Kristiania feirer 110-årsjubileum

Høyskolen og fagskolen har samlet seg under et felles navn: Kristiania. Vi er en av landets eldste  utdanningsinstitusjoner, og Norges største breddehøyskole med utdanninger fra fagskole til ph.d. I tillegg til høyskole og Norges største fagskole, er vi Norges største tilbyder på nettstudier. 

Gjennom 110 år har Kristiania utviklet kurs og studier innen nær sagt alle fagområdet og utdannet mer enn 3 millioner. Dette året feirer vi våre 110 år med en rekke arrangementer og markeringer.