Dato: 14.02.24 

Tid: 09.00 - 10.30 

Livestream

Rapporten lages av NIFU og de foregående undersøkelsene har gitt viktig kunnskap om bedriftenes kompetansebehov og skapt mye debatt om temaet. I undersøkelsen inngår spørsmål om i hvilken grad bedriftene har et udekket kompetansebehov og konsekvensene av dette. Bedriftene spørres også om kompetansebehov etter fagområder, utdanningsnivå, typer yrkesfag, samt ingeniørbehov. Kompetansebehov som følge av kunstig intelligens inngår også som tema i år.

Til å presentere og kommentere rapporten kommer blant andre:

 • Ole Erik Almlid, administrerende direktør, NHO
 • Statsråd for forskning og høyere utdanning
 • Jon Furholt, prosjektleder for NHOs Kompetansebarometer 2023, NIFU
 • Trine J. Meza, rektor ved Høyskolen Kristiana
 • Oline Sæther, leder, Norsk Studentorganisasjon
 • Johan Petter Winsnes, Leder Mennesker og organisasjons, Sparebank 1 SMN
 • Eirik Bogsnes, konserndirektør Hotel Services, Strawberry
 • Eline Sommerfelt Bårdstu, konserndirektør HR, Nortura
 • Sveinung Skule, direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

  Velkommen!