Dato: Tirsdag 30.05.2023 

Tid: Kl. 15.00 - 17.00 

Sted: P2-03, Prinsens gate 7-9, Oslo  

Tittel: Organisering for innovasjon 

Grunnet begrenset antall plasser ber vi deg om å melde deg på dersom du ønsker å delta! 

Ingunn Elvekrok er siviløkonom med spesialisering i innovasjon og entreprenørskap fra Nord universitet. Hun har en lisensiatgrad i internasjonale forretningsrelasjoner (lic. rer. pol.) fra Universitetet i Mannheim, en doktorgrad (dr.oecon.) i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole i Bergen og en master i historie fra Universitetet i Oslo. 

Hun har allsidige interesser og har jobbet med næringsutvikling, reiseliv, markedsføring og ledelse i Nordland, med bedrifts- og organisasjonsutvikling på Sunnmøre, med regional samhandling og landbruksstrategier i Buskerud, og hun har lang erfaring som tillitsvalgt både i Econa og Forskerforbundet. Elvekrok har jobbet på store forskningsprogrammer som BU-2000, NETLOG, VRI og Statoils historie. Som en følge av bevegelse mellom ulike felt er forskningen hennes inspirert av praksis, samtidig som arbeidet i praksisfeltet har vært forskningsdrevet.   

Siden 2008 har Elvekrok jobbet i akademia, der hun har undervist, veiledet og forsket innenfor feltet organisering, ledelse og innovasjon. Elvekrok har publisert i ledende internasjonale tidsskrifter som Tourism Management, Regional Studies og Journal of Travel Research. Hun er opptatt av å opprettholde norsk som akademisk språk, og publiserer både på norsk og engelsk.  Fra 2020 har hun jobbet i praksisfeltet, som leder for Institutt for markedsføring ved School of Communication, Leadership, and Marketing ved Kristiania.  

_____________________________

Forelesning er åpen for alle interesserte. 

Velkommen!