Dato: 26. juni

Tid: 17.30 - 18.30 

Sted: Pride House på Legenes Hus

Arrangør: Skeiv Verden og Oslo Røde Kors

Pris: Gratis

Blant 10 de mest sårbare gruppene med størst humanitære utfordringer i Norge, finner vi skeive med minoritetsbakgrunn. Statusen som dobbeltminoritet gjør at disse har større risiko for å oppleve diskriminering, fordommer og utenforskap.

Manglende ressurser, bemanning og kompetanse om skeive minoriteter og deres behov er med på å forårsake og forverre situasjonen deres. 

Offentlige organer og frivillige organisasjoner har et særlig ansvar for å dekke deres humanitære behov. Det finnes hjelp å få, men er denne treffsikker nok? 

Skeiv Verden og Oslo Røde Kors inviterer til en samtale hvor det skal diskuteres hvordan offentlige instanser og sivilsamfunn sammen kan øke kunnskapsnivået og kompetansen om skeive minoriteter for å få bedre tjenester og aktiviteter til denne gruppen.

Innledning av doktogradsstipendiat ved Kristiania, Jon Martin Larsen, som også deltar i panelsamtalen.

Pride House onsdag 26. juni fra kl. 17.30 til 18.30

Mer info på Oslo Pride sine nettsider.