Dato: Tirsdag 3. september 

Tid: Kl. 08.30 - 09.40 

Sted: Kirkegata 23-25, Høyskolen Kristiania

Meld deg på

Hvordan kan vi kommunisere paradokser, som når et selskap kombinerer profitt- og bærekraftsmål, eller når vi skal formidle fakta om kriser og krig uten å skape frykt Hvordan kan din virksomhet best kommunisere et genuint samfunnsengasjement? Hva skal til for å bli oppfattet som troverdig?  

I denne Kristiania-frokosten får du miniforedrag om strategisk historiefortelling, om navigering mellom kommersielle mål og samfunnsansvar, og om hvorfor virksomhetens mål ikke alltid sammenfaller med folks tolkning av innsatsen deres. 

Foredragene holdes av forskere som har bidratt i temautgaven om strategisk kommunikasjon i magasinet Kunnskap Kristiania, som lanseres under arrangementet. 

I debattpanelet møter du representanter fra Equinor, Forsvaret, PR-byrå og Kommunikasjonsforeningen. 

Vi spør: Hvordan kommunisere paradokser på en troverdig måte? 

 

Program: 

08.00-08.30 Frokost og registrering 

08.30-08.40: Velkommen v/prorektor Jens Barland.  
Barland lanserer den nye temautgaven av Kunnskap Kristiania om strategisk kommunikasjon.  

Miniforedrag:   

08.40-08.50: Strategisk historiefortelling: Velg dine fiender med omhuv/ Terje Gaustad,  førsteamanuensis, avdeling for kunst, design og media, Kristiania 

08.50-09.00: Hvordan kan vi kommunisere paradokser? v/Ester Conings Vanvik, høyskolelektor, avdeling for kommunikasjon, ledelse og markedsføring, Kristiania  

09.00-09.10: Why CSR can seem like putting lipstick on a pig: Comparing practitioner and consumer perspectives on CSR to understand why it often fails to meet its objectives  v/Audra Diers-Lawson, professor, avdeling for kommunikasjon, ledelse og markedsføring, Kristiania 

09.10-09.40: Debatt: Hvordan kommunisere paradokser på en troverdig måte?  

I panelet (oppdateres):   

  • Eystein Kvarving, kommunikasjonssjef og brigader i Forsvaret
  • Guri Størvoll, daglig leder og partner, Zynk 
  • Magnus Frantzen Eidsvold, pressetalsperson, Equinor

Ordstyrer: Anne-Lise Mørch von der Fehr, daglig leder, Kommunikasjonsforeningen

Meld deg på

Om innledere og paneldeltagere:

Terje Gaustad

Terje Gaustads forsker og jobber blant annet med strategisk storytelling, prosjektstrategi, produksjonsledelse, prosjektfinansiering og rettighetstransaksjoner. Han har en doktorgrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI, hvor han også utviklet og etablerte høyskolens videreutdanningstilbud innenfor produksjonsledelse og strategisk storytelling. Gaustad er også assosiert partner i Menon Economics, og har bakgrunn fra filmbransjen i USA, Storbritannia, og Sveits.

Ester Conings Vanvik

Ester Conings Vanvik er høyskolelektor ved Kristiania, hvor hun underviser i PR og kommunikasjon. Ester er utdannet i audiovisuell kunst, markedsføring og Business Administration fra Vlerick Business School i Belgia. Hun har lang erfaring fra medie- og reklamebransjen, og jobber som strategisk rådgiver innenfor markedsføring og reklame. Ester brenner for å videreformidle kunnskap og forske på grenselandet mellom og integrasjonsmulighetene av strategisk kommunikasjon og forretningsdesign.

Audra Diers-Lawson

Audra Diers-Lawson er professor i risiko- og krisekommunikasjon og doktorgradsleder i kommunikasjon og ledelse ved Kristiania. Med undervisnings- og forskningserfaring i fem land og med mer enn 35 vitenskapelige publikasjoner de siste seks årene, redigerer for Journal of International Crisis and Risk Communication Research,  korrekturleser for mer enn 20 tidsskrifter, og lederstillinger med ECREA og ICRCA, er Diers-Lawson er en global leder innen risiko- og krisekommunikasjon. Hennes forskning fokuserer på sammenhenger mellom risiko, krise, interessenter og organisasjoner.

Eystein Kvarving

Brigader Eystein Kvarving er kommunikasjonssjef for Forsvarssjefen og Forsvaret. Han har lang erfaring fra militærstrategisk kommunikasjon. Han har annen operativ erfaring fra luftoperasjonssenter under krigen i Bosnia, fra Afghanistan og Libya-operasjonen. Kvarving har militær utdanning fra Forsvarets krigsskole, stabsskole, FHS Sjefskurs og nylig et år i London på Royal College of Defence Studies. Han har en cand. Mag. fra Universitetet i Oslo, Master of Management fra Handelshøyskolen BI og en Master of Arts i International Security and Strategy fra King´s College London. 

Guri Størvoll

Guri Størvoll er daglig leder og partner i kommunikasjonsbyrået Zynk. Hun rådgir ledere og selskaper i krisesituasjoner som krever strategisk overblikk og interessenthåndtering. Hun har 15 års erfaring fra Storting og regjering, blant annet som statssekretær i Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunaldepartementet for Senterpartiet. Hun har også jobbet i nyhetsavdelingen i NRK og vært medierådgiver for politiske ledere, og offentlige og private virksomheter. Guri har utdanning i statsvitenskap fra NTNU i Trondheim og Universitetet i Oslo, samt ledelsesfag fra BI i Oslo.

Anne-Lise Mørch von der Fehr

Anne-Lise Mørch von der Fehr er daglig leder i Kommunikasjonsforeningen. Hun har nær 20 års erfaring som journalist og leder i norsk presse og har tidligere jobbet som leder for kommunikasjon og marked i arbeidstakerorganisasjonen Delta. Hun er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo og har journalistutdanning fra engelske Darlington College of Technology.