Dato: Torsdag 23. mai

Tid: Kl. 08.30 - 09.30

Sted: Urtegata 9, Oslo

Meld deg på

Rundt 4000 ansatte i offentlig sektor handler for Norge for summer som står for omtrent 40 prosent av statsbudsjettet. Hva brukes pengene på? 

Regjeringen vil bruke offentlige innkjøp til å stille høye klima- og miljøkrav.

I dette frokostseminaret spør vi hvordan vi kan få det til i praksis. 

Program:

08.00 - 08.30: Enkel frokost og registrering 

08.30 - 08.35: Velkommen v/Tove Rømo Grande, leder avdeling forskingskommunikasjon og innovasjon, Kristiania

08.35 - 08.45: Bærekraft i kjernen av offentlige anskaffelser 

Marius Langseth, Kristiania, gir innsikt i hvordan datadrevet beslutningstaking kan styrke bærekraftige offentlige innkjøp, inspirert av hans doktorgrad. 

08.45 - 08.55: Slik jobber vi med bærekraftsmål i Statens innkjøpssenter

Helle Paulsen, innkjøpsrådgiver, forteller om hva som gjorde at Statens Innkjøpssenter ble vinner av pris på årets Procura+ for gjenvinning og ombruk av IKT utstyr.

08.55 - 09.30: Panelsamtale: Hvordan kan offentlige innkjøp drive grønn omstilling?

Panel:

Hasan Hamdan, leder for bærekraft, Metier

Andreas Brekke, seniorforsker, Norsus  

Tanja Fagerli, sekretæriatsleder for KS anskaffelsesforum

Anita Sundal, leder for konkurransevilkår, Virke

Einar Wilhelmsen, tidligere finansbyråd, Oslo Kommune, Miljøpartiet de Grønne

Om innledere og panel (oppdateres):

Marius Langseth

Marius Langseth er leder for forskergruppen innkjøp i offentlig sektor og ansvarlig for studiet bachelor i strategisk innkjøpsledelse ved Kristiania. Langseth har operativ erfaring fra anskaffelser i Moss kommune og har tidligere arbeidet som seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT. Han underviser og forsker på problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser. Langseth la nylig frem til doktorgradsavhandling om offenlige anskaffelser i Norge. 

Helle Paulsen

Helle Paulsen jobber som prosjektleder for anskaffelser av statlige fellesavtaler og arbeider med IKT-kategorien i Statens innkjøpssenter. Paulsen har utdannelse innen økonomi og innkjøpsledelse, og har over 10 års erfaring som operativ innkjøper i både statlig og kommunal sektor.

Einar Wilhelmsen

Einar Wilhelmsen er tidligere finansbyråd i Oslo kommune (2019-2023) for Miljøpartiet de grønne (MDG). Han har også vært byrådssekretær for den forrige finansbyråden, Robert Steen og tok del i MDGs forhandlingsdelegasjon for ny byrådsplattform. Wilhelmsen har også flere års erfaring som fagansvarlig for fornybar energi i miljøstiftelsen Zero, og jobber i dag som seniorrådgiver i Statens Vegvesen.

Tanja Huse-Fagerlie

Tanja er sekretariatsleder for KS Anskaffelsesforum (KSA), og jobber som anskaffelsesfaglig talerør og kompetansespreder for kommunal sektor. Hun har jobbet med anskaffelsesfaget siden 1998 både privat, kommunalt og statlig.  Tanja har både erfaring som operativ innkjøpssjef, og flere år med nasjonal anskaffelsesfaglig veiledning til statlig og kommunal sektor.

Andreas Brekke

Andreas Brekke har jobbet i NORSUS siden 2007, hovedsakelig med forskning knyttet til bruk eller utvikling av livsløpsvurderinger (Life Cycle Assessment, LCA) innenfor en lang rekke empiriske områder. Han er opptatt av alle aspekter ved begrepet bærekraft og å forstå hvordan produkter og bedrifter presterer i forhold til disse.

Anita Sundal

Anita er leder konkurransevilkår, og hun er advokat. Hun er Virkes representant i ulike råd som Anskaffelsesakademiet. Har tidligere jobbet som byrådssekretær i finansavdelingen i Oslo kommune, som politisk seniorrådgiver på Stortinget, rådgiver i Landbruks- og matdepartementet og som advokat hos advokatfirmaet Salomon- Johansen.

Arrangementet er et samarbeid mellom: