Førstelektor ved Høyskolen Kristiania, Camilla Bakken Øvald,  forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet.

Tittel på avhandlingen:
«Beyond the resource curse: political and economic dynamics in the institutionalisation of the Norwegian Oil Fund.»

Mer om arrangementet her!